AUTORIDE

Motor se neohřívá na správnou teplotu: Kde je problém?

Teplota motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Teplota chladicí kapaliny je velmi důležitá pro správnou a efektivní funkci motoru. Každý motor má určitou ideální pracovní teplotu, kterou potřebuje dosáhnout pro svůj optimální chod. Pro správnou funkci motoru je ideální teplota chladicí kapaliny v rozsahu mezi 80°C a 90°C, v závislosti na typu a konstrukci motoru.

Pokud však motor není optimálně zahřátý a jeho teplota je nižší než by měla být, vykazuje vyšší spotřebu paliva, horší kulturu chodu a vyšší hlučnost. Kromě toho je však vlivem nízké teploty zvýšeno i tření, což vede k většímu opotřebení všech částí motoru.

Obsah

Jaký problém však může způsobit, že se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny nedostane na hranici optimální teploty motoru? Za tímto problémem se může skrývat porucha některých komponentů motoru, a to nejčastěji porucha termostatu nebo čidla teploty chladicí kapaliny.

Jak se projevuje špatný termostat?

Problém se špatným termostatem se projevuje příliš vysokou nebo naopak nízkou teplotou chladicí kapaliny. Motor se tedy přehřívá nebo se neohřívá na správnou teplotu. Obě varianty jsou vážné a je třeba tento problém vyřešit co nejdříve.

Pokud se motor nedokáže zahřát na svou správnou provozní teplotu, zjistíš to velmi jednoduše, a to tak, že ručička ukazateli teploty chladicí kapaliny se nevyšplhá výše než na hodnotu 70°C.

Kromě toho se však tento problém projevuje i velmi slabým topením, respektive auto topí, ale asi tak, jako když ho ráno nastartuješ poté, co stálo celou noc na promrzlé ulici.

Jak ovlivňuje termostat teplotu chladicí kapaliny?

Termostat je zařízení, které ovládá proudění chladicí kapaliny v chladícím okruhu motoru. Toto zařízení má za úkol řídit chladící okruh a co nejrychleji dosáhnout a udržovat optimální provozní teplotu motoru.

U studeného motoru dodává vodní pumpa chladicí kapalinu jen do pláště bloku válců a hlavy válců. Z hlavy a bloku motoru se pak chladicí kapalina vrací obtokovou hadicí zpět do čerpadla, protože termostat je stále uzavřen.

Po dosažení optimální provozní teploty se ventil termostatu otevře a chladicí kapalina začne proudit celým chladícím okruhem, a to i do chladiče, kde se chladicí kapalina ochladí proudícím vzduchem.

Udržování optimální teploty se řídí otevíráním a zavíráním ventilu termostatu, které je prováděno pomocí voskových, parafínových a podobných náplní v termostatu. Po dosažení požadované teploty se vosk zkapalní a roztahuje se, čímž tlačí proti pístu, který otevře ventil termostatu.

V nejnovějších modelech automobilů však můžeš najít elektricky ovládané termostaty, pomocí kterých lze ovládat chlazení mnohem přesněji.

Ventil termostatu se však musí otevírat ve správnou chvíli – ani příliš brzy, ale ani pozdě. Pokud by se termostatický ventil otevíral příliš brzy, motor by se pomalu a špatně zahříval a nedržel by optimální provozní teplotu. Pokud by se však termostat otevíral příliš pozdě, teplota by byla příliš vysoká a chladicí kapalina by se začala vařit.

Jak se projevuje špatné čidlo teploty chladicí kapaliny?

V případě, že se jedná o špatný snímač teploty chladicí kapaliny, je problém poněkud specifičtější. Jedná-li se o poruchu tohoto snímače, nejde o problém s přehříváním či neohříváním motoru, i když to tak na první pohled může vypadat, protože ukazatel teploty chladicí kapaliny může stávkovat a poskakovat na stupnici teploty jakkoli se mu zachce.

To ovšem není jediný problém, protože toto čidlo neslouží jen k ukazování teploty chladicí kapaliny. Snímač teploty chladicí kapaliny je totiž velmi důležitý komponent, pomocí kterého se řídí celý chod motoru. Jelikož tento snímač zasahuje téměř do všeho co se chodu motoru týká, může tak být i příčinou různých problémů, a to od špatného startu motoru, přes kolísání otáček, až po vysokou spotřebu paliva.

Řídící jednotka motoru

Snímač teploty chladicí kapaliny zaznamenává údaje o teplotě chladicí kapaliny a následně tyto údaje posílá do řídící jednotky motoru. Údaje ze snímače patří k důležitým informacím, pomocí kterých řídicí jednotka motoru zjišťuje, v jakém stavu se motor nachází a podle toho mění pracovní režim motoru.

Pomocí údajů ze snímače teploty chladicí kapaliny totiž řídicí jednotka ovlivňuje dávku paliva, okamžik zapálení, vstřikovací čas, volnoběžné otáčky, ale a v závislosti na teplotě je řízena i kontrola klepání či doba žhavení.

Některé motory požívají zdvojené snímače. Jedná se o dva snímače, z nichž jeden informuje řídící jednotku o stavu motoru a druhý slouží pro ukazatel teploty chladicí kapaliny na palubní desce. Pokud tedy odejde jen snímač, který je určen pro ukazatel teploty chladicí kapaliny, není to až takový problém.

Mnohem horší situace nastane pokud selže čidlo teploty chladicí kapaliny, které informuje řídící jednotku o stavu motoru. V takovém případě se můžeš setkat s různými problémy jako například zvýšenou spotřebou paliva, která je způsobena špatnými informacemi o teplotě motoru (řídicí jednotka dává větší dávku paliva, než by byl motor studený), obtížným startem, nestabilním chodem motoru či zvýšenými otáčkami na volnoběhu.

Závěr

Ať už se jedná o poruchu termostatu nebo čidle teploty chladicí kapaliny, nevyplatí se čekat a je třeba tento problém vyřešit co nejdříve.