AUTORIDE

EBD: Systém elektronického rozdělování brzdné síly

Kontrolka EBD
Pod kapotou
Publikováno  — Aktualizováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

EBD (z angličtiny Electronic Brakeforce Distribution) je systém elektronického rozdělování brzdné síly, který umožňuje rozdělení brzdné síly na jednotlivá kola automobilu. Díky tomu zefektivňuje brzdění a zkracuje brzdnou dráhu automobilu.

Tato technologie brzdového systému automobilu automaticky mění brzdnou sílu aplikovanou na jednotlivá kola v závislosti na rychlosti zatížení vozidla, ale i stavu vozovky.

Obsah

Princip fungování EBD

Systém EBD může zvyšovat a snižovat účinek brzdné síly aplikované na každé jedno kolo tak, aby se maximalizovala brzdná síla a co nejvíce zkrátila brzdná dráha automobilu, přičemž kolo se neustále odvaluje a vozilo tak zůstává ovladatelné.

Systém rozdělování brzdné síly

Během brzdění je zadní náprava automobilu nadlehčována, kvůli čemuž hrozí zablokování kol. Systém elektronického rozdělování brzdné síly zabraňuje zablokování kol rozdělením brzdné síly mezi přední a zadní nápravu podle aktuálního rozložení hmotnosti automobilu.

Obvykle tak EBD rozděluje menší brzdný tlak na zadní brzdy, aby se tak nezablokovaly a nezpůsobily smyk. V některých systémech však EBD distribuuje větší brzdný tlak na zadních brzdách během počáteční brzdné aplikace předtím, než se projeví účinky přenosu hmotnosti.

Komponenty systému EBD

Mezi klíčové komponenty systému EBD patří:

  1. Snímače rychlosti kol: Tyto snímače zjišťují rychlost otáčení každého kola a odesílají údaje do řídící jednotky EBD.

  2. Hydraulická řídicí jednotka: Tato jednotka přijímá vstup ze snímačů rychlosti kol a moduluje brzdný tlak podle algoritmu EBD.

  3. Elektronická řídicí jednotka (ECU): Elektronická řídicí jednotka (ECU) zpracovává data ze snímačů a určuje optimální rozložení brzdného tlaku každého kola.

Výhody systému EBD

EBD poskytuje několik výhod, díky čemuž je nezbytnou součástí moderních brzdových systémů.

1. Vyšší brzdný výkon

Optimálním rozdělením brzdné síly EBD zajišťuje, že každé kolo dostane vhodný tlak pro specifické jízdní podmínky. Díky tomu je lepší nejen celkový brzdný výkon, ale také stabilita vozidla.

2. Kratší brzdná dráha

Se systémem EBD je účinnost brzdění maximalizována, výsledkem čehož jsou kratší brzdné dráhy. Toto může být rozhodující v kritických situacích. EBD tak pomáhá předcházet nehodám nebo eliminuje, respektive snižuje jejich závažnost.

3. Lepší stabilita vozidla

EBD pomáhá udržovat stabilitu vozidla během brzdění tím, že zabraňuje zablokování kol a minimalizuje změny dynamiky vozidla způsobené brzdami. Díky tomu má řidič lepší kontrolu nad vozidlem a zároveň manévrovatelnost v náročných situacích.

4. Lepší rozložení opotřebení brzd

Kotoučové brzdy

Optimalizací rozložení brzdné síly může EBD snížit i nerovnoměrné opotřebování brzd. Výsledkem je delší životnost brzdových komponentů a snížené náklady na údržbu.

Signalizuje kontrolka EBD problém se systémem?

Kontrolka EBD

Ano, rozsvícená kontrolka EBD během jízdy signalizuje problém se systémem elektronického rozdělování brzdné síly. Během nastartování motoru se tato kontrolka objeví na krátký okamžik spolu s dalšími kontrolkami, ale pokud systém funguje správně, zhasne ihned po nastartování.

Pokud však kontrolka EBD neustále svítí i během běžné jízdy, pravděpodobně se jedná o problém se systémem elektronického rozdělování brzdné síly a je třeba zajet s autem do servisu.

Systém EBD a ABS

Kontrolka ABS

Systém EBD je vždy zkombinován se systémem ABS. Řídící jednotka systému ABS během brzdění porovnává rychlost zpomalování kol přední a zadní nápravy a pokud zjistí, že zadní kola zpomalují rychleji než přední, sníží brzdnou sílu působící na tato kola dříve, než začne systém ABS pracovat.

Úkolem systému elektronického rozdělování brzdné síly jako podsystému ABS je zajišťovat a kontrolovat efektivní využití adheze kol automobilu, čímž přispívá k jízdní stabilitě, kratší brzdné dráze a maximalizování brzdné síly.

Zajímavosti o systému EBD

  1. Historie EBD: Elektronická distribuce brzdné síly byla poprvé představena začátkem 90. let. Tato technologie se od té doby vyvinula a stala se standardní součástí mnoha moderních vozů.

  2. Integrace s jinými systémy: EBD pracuje ve spojení s jinými bezpečnostními systémy vozidla, jako je protiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronická stabilizační kontrola (ESC), čímž poskytuje komplexní přístup k bezpečnosti a kontrole vozidla.

  3. Globálně schválený systém: Mnoho zemí přijalo nařízení, která vyžadují EBD v nových vozidlech. Tento systém má tedy významný vliv na bezpečnost vozidla a pomáhá snížit nehodovost na silnicích.

Často kladené dotazy o systému EBD

Otázka: Jak se EBD liší od ABS?

Odpověď: Zatímco EBD i ABS jsou navrženy tak, aby zlepšily brzdný výkon a bezpečnost, jejich funkce se odlišují. ABS v první řadě zabraňuje zablokování kol při prudkém brzdění, což umožňuje řidiči udržet kontrolu nad řízením. EBD na druhé straně optimalizuje rozložení brzdné síly mezi jednotlivá kola, čímž zvyšuje celkovou účinnost brzdění a stabilitu vozidla.

Otázka: Funguje EBD na všech typech povrchů a za každých podmínek?

Odpověď: Systém EBD je navržen tak, aby efektivně fungoval na různých površích a v širokém rozsahu jízdních podmínek. Systém se neustále přizpůsobuje měnícím se podmínkám analyzováním údajů ze snímačů rychlosti kol a jiných vstupů, čímž zajišťuje optimální rozložení brzdné síly pro konkrétní situaci.

Otázka: Jak zjistím, zda je můj vůz vybaven systémem EBD?

Odpověď: Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je tvé vozidlo vybaveno systémem EBD, je prohlédnout si uživatelskou příručku. Některé modely mají na přístrojové desce i kontrolku EBD, která se rozsvítí, když systém aktivně upravuje rozdělení brzdné síly.

Otázka: Potřebuje systém EBD speciální údržbu?

Odpověď: Systémy EBD obecně vyžadují malou nebo žádnou dodatečnou údržbu nad rámec standardní údržby brzdového systému. Pravidelná kontrola a údržba brzd, včetně kontroly hladiny brzdové kapaliny a opotřebování brzdových destiček, pomůže zajistit, že váš systém EBD bude nadále efektivně fungovat. Pokud se vyskytnou nějaké problémy se systémem EBD (například neustále svítící kontrolka EBD), s autem je třeba zajet do servisu a provést autodiagnostiku.

Závěr

Elektronická distribuce brzdné síly je klíčovým prvkem moderních brzdových systémů, který poskytuje lepší stabilitu a bezpečnost. Díky distribuci brzdné síly zajišťuje EBD maximální účinnost brzdění v různých jízdních podmínkách, pomáhá řidiči udržet kontrolu nad vozidlem a minimalizovat brzdnou dráhu.

Krátká ukázka, jak funguje systém EBD: