AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Kontrolka EBD: Co vůbec signalizuje?

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kontrolka EBD signalizuje poruchu systému EBD (z angličtiny Electronic Brakeforce Distribution). V případě, že se kontrolka rozsvítí během jízdy, systém elektronického rozdělování brzdné síly zřejmě nefunguje.

EBD je nezbytným prvkem v moderní technologii automobilů a jeho poruchu není třeba ignorovat. V tomto článku si posvítíme na to, jak funguje systém elektronického rozdělování brzdné síly a co znamená když kontrolka EBD svítí.

Obsah

Co je EBD a jak funguje?

Systém EBD (elektronického rozdělování brzdné síly) mění brzdnou sílu aplikovanou na jednotlivá kola v závislosti na rychlosti zatížení vozidla, ale i stavu vozovky. Tento systém zabraňuje zablokování kol rozdělením brzdné síly mezi přední a zadní nápravu podle aktuálního rozložení hmotnosti automobilu.

Systém elektronického rozdělování brzdné síly může zvyšovat a snižovat účinek brzdné síly aplikované na každé jedno kolo tak, aby se maximalizovala brzdná síla a co nejvíce zkrátila brzdná dráha automobilu, přičemž kolo se neustále odvaluje a vozilo tak zůstává ovladatelné.

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Souvisejíci článek - Protiblokovací brzdový systém (ABS)

EBD obvykle rozděluje menší brzdný tlak na zadní brzdy, aby se tak nezablokovaly a nezpůsobily smyk. Systém EBD je vždy zkombinován se systémem ABS. Úkolem EBD jako podsystému ABS je zajišťovat a kontrolovat efektivní využití adheze kol, čímž přispívá k jízdní stabilitě, kratší brzdné dráze a maximalizování brzdné síly.

Svítící kontrolka EBD

Rozsvícená kontrolka EBD během jízdy pravděpodobněsignalizuje problém se systémem elektronického rozdělování brzdné síly.

Během nastartování motoru se tato kontrolka objeví na krátký okamžik spolu s dalšími kontrolkami, ale pokud systém funguje správně, zhasne ihned po nastartování. Problém může být následující:

  • Došlo k poruše samotného systému EBD
  • Došlo k poruše snímače, respektive poruše elektroniky

Ať už došlo k poruše systému EBD nebo jen snímače, tyto poruchy nelze vyřešit svépomocí, jelikož v obou případech je třeba provést diagnostiku vozidla. Nejlépe tedy uděláš, pokud s autem zajedeš ihned do servisu.

EBD: Systém elektronického rozdělování brzdné síly

Souvisejíci článek - EBD: Systém elektronického rozdělování brzdné síly

Nefunkční systém EBD není třeba brát na lehkou váhu. Možná si ho během jízdy neuvědomuješ, ale díky němu je brzdná dráha v určitých případech kratší téměř o polovinu.

Často kladené otázky o kontrolce EBD

Otázka 1: Mohu jezdit s rozsvícenou kontrolkou EBD?

Ano, jízda s rozsvícenou kontrolkou EBD je možná, ale buď nanejvýš opatrný, především při zhoršených jízdních podmínkách. Kromě toho je třeba co nejdříve zjistit příčinu rozsvícení kontrolky a problém vyřešit.

Jízda s rozsvícenou kontrolkou EBD může znamenat horší ovladatelnost vozidla a výrazně delší brzdnou dráhu. Jezdi tedy opravdu opatrně, obzvláště na kluzkých površích, vyhni se zejména prudkému brzdění.

Otázka 2: Může se kontrolka EBD rozsvítit i tehdy, není-li problém se systémem EBD?

Ano, kontrolka se může rozsvítit i tehdy, není-li problém v samotném systému elektronického rozdělování brzdné síly. Příčiny mohou být různé, například chyba v elektrickém systému nebo problém se senzorem. V takovém případě je třeba udělat autodiagnostiku a odstranit příčinu.

Závěr

Rozsvícenou kontrolku EBD není třeba brát na lehkou váhu, jelikož elektronické rozdělování brzdné síly patří k bezpečnostním prvkům moderních automobilů. Tento systém pomáhá zkrátit brzdnou dráhu a poskytuje lepší stabilitu a bezpečnost.

Krátká ukázka, jak funguje systém EBD: