AUTORIDE

Chladící systém automobilu, věděl jsi jak funguje?

Chlazení vodou
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Chladící systém motoru má za úkol odvádět přebytečné teplo, které vzniklo během spalovacího procesu a přeneslo se na jednotlivé části motoru a do motorového oleje.

Chlazení chrání motor a jeho komponenty před přehřátím a zajišťuje stabilní provozní teplotu motoru.

Obsah

Chladící systém musí mít:

 • nízkou hmotnost

 • vysoký chladící výkon

 • nízkou spotřebu energie

 • dobrý přestup tepla

Chladící systém podle způsobu chlazení:

1. Chlazení vzduchem

Teplo z motoru se odvádí pomocí proudícího vzduchu. Aby bylo chlazení dostatečné, je třeba, aby motor a jeho komponenty měly co největší dotykovou plochu se vzduchem.

Podle způsobu jakým proudí vzduch, rozdělujeme chlazení vzduchem na:

 • náporové chlazení vzduchem, které vzniká při jízdě (používá se zejména u motochyklů)

 • nucené chlazení, které se používá u automobilových motorů

Proud vzduchu se vytváří ventilátorem, který je poháněn klínovým řemenem. U mnoha vzduchem chlazených motorech, je problém zajistit dokonalou regulaci tepla. Proto jsou tyto motory v zimním období prochlazovány a v letním se zase přehřívají.

Výhody:

 • jednoduchá konstrukce

 • nižší hmotnost

 • vysoká spolehlivost

 • motor rychleji dosáhne provozní teploty

Nevýhody:

 • nerovnoměrné tepelné zatížení jednotlivých částí motoru

 • vyšší teplota motoru a jeho komponentů

 • vyšší hlučnost motoru

 • nižší výkon motoru, kvůli ventilátoru, který je poháněn přes klínový řemen

2. Chlazení kapalinou

Teplo je odváděno díky chladící kapalině, která jej následně odvede do vzduchu. Hlava a válce mají dvojitou stěnu, která tvoří plášť a ten je vyplněn chladicí kapalinou.

Tato kapalina po ohřátí proudí do chladiče, kde se ochladí proudícím vzduchem a opět se vrátí do pláště. Jako chladicí kapalina se používá destilovaná voda (v létě) nebo nemrznoucí směs (v zimě).

Tento chladící systém se skládá z:

 • čerpadlo chladící kapaliny

 • chladič

 • termostat

 • ventilátor

 • tepelné čidlo a čidlo teploty

 • radiátor topení

 • vyrovnávací nádobka

Čerpadlo chladicí kapaliny:

V čerpadle se otáčí rotor s lopatkami, který tlačí kapalinu směrem ven. Chladicí kapalina se přivádí do čerpadla z chladiče nebo přímo z komory termostatu. Čerpadlo je poháněno buď elektronicky nebo pomocí klínového řemene.

Chladič:

Má za úkol odvádět do vzduchu teplo přijaté chladicí kapalinou z motoru. Skládá se z horní a dolní komory pro chladicí kapalinu, mezi kterými je umístěn výměník tepla.

Výměník tepla tvoří

 • děrované příčky

 • vlnovitá žebra

 • trubky chladicí kapaliny

Termostat:

Reguluje teplotu, přepíná proudění chladící vkapaliny mezi malým a velkým chladícím okruhem.

Regulace teploty má velký vliv na:

 • spotřebu paliva

 • opotřebování motoru

 • složení výfukových plynů

Ventilátor:

Jeho úkolem je zásobovat chladič a motor dostatečným množstvím chladicího vzduchu.

Tepelné čidlo a čidlo teploty:

Při překročení horní hranice teploty provozní kapaliny začne signalizovat přehřívání motoru.

Radiátor topení:

Ohřívá vzduch proudící do kabiny řidiče.

Vyrovnávací nádobka:

Slouží k vyrovnání tlaku chladicí kapaliny při studeném a teplém motoru.

Při poruše nebo nedostatečném chlazení je třeba zkontrolovat:

 • hladinu chladicí kapaliny

 • čerpadlo chladící kapaliny

 • termostat

 • čidlo teploty

 • těsnost chladiče

Závěr

Věříme, že po tomto článku budeš vědět, jak důležité je chlazení pro motor a jeho komponenty.