Vysoký tlak oleje: Co je příčinou tohoto problému?

Oil pressure gauge
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vysoký tlak oleje je problém, který se vyskytuje méně často než problém s nedostatečným tlakem motorového oleje. Každopádně jde o stejně závažný problém, který se však zjišťuje podstatně obtížněji.

Jde zejména o to, že na přístrojové desce automobilu ve většině případů není kontrolka, která by upozorňovala na příliš vysoký tlak oleje.

Obsah

Příznaky vysokého tlaku oleje

Jedním z nejjasnějších příznaků vysokého tlaku oleje je zdeformované těleso olejového filtru, což lze zjistit vizuální kontrolou při výměně motorového oleje.

Avšak pokud je tlak oleje nadměrně vysoký, není neobvyklé, že se tento problém projeví prosakováním oleje přes různá těsnění motoru. V takovém případě však dochází k velmi velkému úniku motorového oleje a tím pádem i poklesu tlaku v mazací soustavě.

Pokud bys tedy s takto poškozeným mazáním pokračoval v jízdě, je velmi velká pravděpodobnost, že motor zadřeš.

Vadné těsnění či olejový filtr nemusí být problém

V mnoha případech takového úniku motorového oleje si majitelé myslí, že se jedná pouze o vadné těsnění či vadný olejový filtr, který stojí za vznikem tohoto problému. Pravda je však jinde, protože za nadměrným tlakem oleje v motoru se nejčastěji skrývá jiný komponent, kterým je regulační ventil tlaku oleje.

Ten, v případě, že je zanesený či zaseknutý, nedokáže odvádět přebytečné množství motorového oleje z olejového čerpadla do olejové vany. Čerpadlo tedy tlačí více oleje než je potřeba a tento olej nemá kam unikat, výsledkem čehož narůstá tlak v mazací soustavě motoru.

Závěr

Problém s vysokým tlakem oleje je třeba vyřešit co nejdříve, protože vysoký tlak oleje může poškodit různá těsnění motoru, což by vedlo k nadměrnému úniku motorového oleje. A jak už všichni dobře víme, motor bez oleje se rovná zadřený motor.