Poruchy turbodmychadla: Toto je 5 nejčastějších příčin

Turbocharger
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Turbodmychadla v dnešní uspěchané době dominují pod kapotou automobilů. Dalo by se říci, že jde o jakýsi doping, díky kterému jsou motory automobilů výkonnější a při běžné jízdě také úspornější.

Avšak jako každé mechanické zařízení, ani turbodmychadlo není nesmrtelné a je třeba aby se s ním zacházelo šetrně a ohleduplně. V opačném případě se není čemu divit, že turbo už po krátké době vypovídá svou službu.

Obsah

Různé poruchy turbodmychadla se však mohou dostavit nejen tehdy, pokud se svým autem nevhodně zacházíš, ale iv případě, že na motoru tvého auta něco nefunguje tak, jak má. Jaké jsou tedy nejčastější příčiny poruchy turbodmychadla?

1. Přehřátí turbodmychadla

Turbocharger

K přehřátí turbodmychadla dochází vlivem vysokých teplot ve výfukovém systému, ale i tehdy, pokud po dlouhé cestě, během které si dal motoru zabrat, okamžitě vypneš motor. V podstatě jde zřejmě o nejhorší věc, jakou můžeš turbomotoru udělat.

Turbodmychadlo je tepelně velmi namáhaná součástka, která je ve většině případů chlazená jen protékajícím motorovým olejem. Ten jej zároveň i promazává. Náhlé zastavení a vypnutí motoru vede k přehřátí a spečení motorového oleje, který zůstane v turbodmychadle.

Vysoké teploty totiž způsobují přehřívání turbínové skříně, což vede k zakarbonování turbínové skříně a rotoru turbodmychadla. Přehřátí turbodmychadla poškozuje rotor, osu rotoru, ale i ložiska a celou turbínovou skříň.

Předejít tomuto problému je přitom velmi prosté. Jednoduše stačí, když na místo, kde chceš auto odstavit, přijedeš volným tempem a zůstaneš zhruba jednu minutu stát na místě na volnoběhu. Teprve potom vypni motor.

Uvědomit by sis však měl i to, že turbo je třeba dochlazovat pouze v případě, že jsi dal motoru opravdu zabrat a ne tehdy, pokud jsi ujel 10 kilometrů rychlostí 50 km/h, jak to dělají někteří řidiči.

Nejčastější příčiny přehřátí turbodmychadla jsou:

 • nedostatečný přívod vzduchu
 • nedostatečný přívod motorového oleje
 • poškozené olejové čerpadlo
 • náhlé vypnutí motoru po vysokém zatížení
 • karbon způsobený nekvalitním motorovým olejem
 • pozdní interval výměny motorového oleje
 • průnik vzduchu do systému mazání

2. Poškození turbodmychadla cizím předmětem

Poškození turbodmychadla způsobené vniknutím cizího předmětu je snadno viditelné na poškozených lopatkách turbodmychadla. Průvodním jevem poškozených lopatek turbodmychadla je také pískání během akcelerace.

K tomuto poškození však často dochází i během neodborné montáže turbodmychadla, kdy dotyčný člověk důkladně nezkontroluje systém sacího potrubí, ale také okolí příruby výfukového potrubí.

K poškození turba cizím předmětem může dojít v případě:

 • nasátí součástky z poškozeného motoru (ventilová sedla, části ventilu, pístní kroužky)
 • nasátí karbonových usazenin
 • nasátí zapomenutých součástek v sacím potrubí
 • nasátí jiných cizích těles vlivem vadného vzduchového filtru

3. Nečistoty v motorovém oleji:

Pokud se v motorovém oleji nacházejí nečistoty, může to vést k poškození ložisek turbodmychadla. Právě z tohoto důvodu se vždy doporučuje provést včasnou výměnu motorového oleje a olejového filtru při každé výměně turbodmychadla.

Engine oil change

Mnoho lidí však doslova ignoruje včasné výměny motorového oleje, který je pro fungování motoru, ale i turbodmychadla nezbytný. Někteří se nechají nachytat na nesmyslné a extrémně dlouhé intervaly, které stanoví výrobce, jako například interval výměny oleje po 30 000 km nebo dvou letech. Najdou se i tací, kteří překračují i ​​tento velmi prodloužený interval.

Aby však měl motor zajištěno správné mazání, výměna motorového oleje je vhodná již po ujetí 10 000, maximálně 15 000 km. Starý, zdegradovaný motorový olej totiž nedokáže dostatečně dobře promazávat a tak výrazně zkracuje životnost motoru a všech jeho komponentů, včetně turbodmychadla.

Nejčastější příčinou poškození bývá:

 • poškozený nebo ucpaný olejový filtr
 • nečistoty, které se dostaly do motorového oleje při výměně
 • nekvalitní motorový olej
 • zdegradovaný motorový olej
 • opotřebení motoru

4. Krátkodobé přerušení dodávky oleje:

Oil pump

Při krátkodobé přerušované dodávce motorového oleje dochází k nadměrnému opotřebení ložisek turbodmychadla.

Mezi nejčastější příčiny patří:

 • neodborná montáž turbodmychadla
 • výměna motorového oleje a filtrů
 • špatné starty hlavně v zimním období
 • nízký tlak oleje
 • znečištění oleje
 • odstavení vozidla na velmi dlouhou dobu

5. Přerušení dodávky oleje:

Dlouhodobé přerušení dodávky oleje způsobuje přehřívání ložisek turbodmychadla, což může vést až k jejich zadření, případně i poškození tělesa rotoru.

Nejčastějšími příčinami přerušení dodávky oleje jsou:

 • porucha olejového čerpadla
 • nedostatečné množství motorového oleje
 • pronikání vzduchu do systému mazání
 • nedostatečný přívod oleje přes trubici do turbodmychadla

Závěr

Různé poruchy turbodmychadla si však majitel, respektive řidič auta způsobí sám svým nešetrným a bezohledným zacházením. Je však třeba si uvědomit, zda se ti vyplatí vyprázdnit peněženku v servisu za výměnu turbodmychadla nebo je lepším řešením chovat se k němu a tedy ik motoru ohleduplně a zajistit mu dostatečnou péči.