Kontrolka tlaku oleje: Proč svítí a kde se skrývá problém?

Oil warning light
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kontrolka tlaku oleje upozorňuje na pokles tlaku motorového oleje. Tato kontrolka se totiž rozsvítí v případě, že tlak oleje v motoru nedosahuje požadované úrovně. Pokud je mazací systém v pořádku, kontrolka tlaku oleje se rozsvítí po otočení klíčku do druhé polohy, přičemž nás informuje o tom, že v motoru není tlak. Po nastartování motoru však tlak vzroste a kontrolka zhasne.

Pokud však kontrolka tlaku oleje svítí i po nastartování, znamená to, že v motoru je nedostatek motorového oleje nebo je porucha na mazacím systému. Těmto poruchám se pověnujeme v dnešním článku, ale nejprve si povíme něco o tom, co způsobí rozsvícení kontrolky tlaku oleje.

Obsah

Co když se kontrola nerozsvítí ani po zapnutí zapalování? V tom případě může jít o jeden z těchto problémů:

 • Vadný snímač tlaku oleje

 • Vadná kontrolka tlaku oleje

 • Přerušený přívod proudu ke snímači

Kontrolka tlaku oleje je napojena na snímač tlaku oleje, který se nachází v tlakovém vedení mazací soustavy motoru za olejovým čerpadlem. Je-li tlak oleje dostatečný, tlačí motorový olej na membránu spínacího kontaktu, který je spojen s kostrou vozidla.

V takovém případě dojde k přerušení spojení s kostrou vozidla, což způsobí, že se kontrolka tlaku oleje zhasne. V případě, že je tlak nedostatečný, rozsvítí se kontrolka tlaku oleje a u některých automobilů se motor dostane do nouzového režimu.

Jak jsem již zmínil, rozsvícení kontrolky tlaku oleje je způsobeno poklesem tlaku oleje v mazacím systému motoru, přičemž tento pokles tlaku může způsobovat několik poruch. Pojďme si je vypsat.

Pokles tlaku motorového oleje:

 • uvolněné či prasklé sací potrubí oleje

 • v motoru není žádný olej nebo je ho jen velmi málo

 • otevřený regulační ventil tlaku oleje při nízkých otáčkách motoru

 • opotřebované či jinak poškozené olejové čerpadlo

 • opotřebovaná hlavní ložiska klikového hřídele

 • ucpané sítko pro přívod motorového oleje

 • ucpaný olejový filtr

Za signalizující kontrolkou tlaku oleje však nemusí nutně stát některý ze zmíněných problémů. Velmi častou příčinou rozsvícení této kontrolky může být jednoduše jen poškozený snímač tlaku oleje. V takovém případě je v motoru vše v pořádku a za signalizaci kontrolky tlaku oleje mohou jen chybné informace ze snímače.

Pokud se ovšem skutečně jedná o problém s nedostatečným tlakem motorového oleje, bude v takovém případě mazání motoru nedostatečné.

Nedostatečné mazání motoru může způsobit:

 • zadření hlavních ložisek klikového hřídele

 • zadření ojničních ložisek

 • zadření pístních kroužků

 • zadření pístu ve válci

 • zadření pístního čepu

 • zadření ventilových vedení

 • zadření zda poškození vačkového hřídele a vaček

Ani jedna z těchto oprav není zrovna nejlevnější špás, což je právě důvod, proč bys měl ihned poté, jak se kontrolka tlaku oleje rozsvítí vypnout auto, zkontrolovat hladinu motorového oleje a napojit automobil na diagnostiku.