AUTORIDE

Valvematic: Jak funguje tato technologie od Toyoty?

Valvematic
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Valvematic je technologie automobilky Toyota, která umožňuje plynule měnit zdvih sacích ventilů. Tuto technologii využívá Toyota u svých automobilů, které jsou vybaveny zážehovými (benzinovými) agregáty.

Motory Toyoty vybavené Valvematicem nepotřebují škrtící klapku, protože objem nasávané směsi se reguluje prostřednictvím regulace zdvihu sacích ventilů.

Obsah

Podobný systém využívá i automobilka BMW se svou technologií Valvetronic. Tyto dvě technologie pracují na podobném principu, avšak mají odlišné konstrukční řešení.

Princip fungování technologie Valvematic

Téměř všechny automobily vybavené zážehovými motory využívají k regulaci objemu nasávané směsi škrtící klapku. Čím více se škrtící klapka otevře, tím více paliva a vzduchu se do válců dostane ao to více stoupnou otáčky motoru.

U motorů, které jsou vybaveny technologií Valvematic, se objem nasávané směsi a tím pádem i otáčky motoru regulují odlišně. Objem nasávané směsi je totiž řízen změnou zdvihu sacích ventilů.

Valvematic a Valvetronic

BMW - Valvetronic

Jak již bylo zmíněno, technologie Valvematic není žádná novinka. Stejnou technologií používá automobilka BMW, ovšem nazývá se Valvetronic.

I když obě tyto technologie pracují na stejném principu, je konstrukce technologie Valvetronic podstatně složitější a komplikovanější v porovnání s technologií Valvematic. Stejně jako u technologií Valvematic, tak u technologií Valvetronic mohou být motory vybaveny škrtící klapkou, přestože ji nepotřebují.

Ta totiž slouží jen v případě, že by došlo k poruše technologie Valvetronic či Valvematic. Pokud je vše v pořádku, škrtící klapka zůstává po celou dobu plně otevřena, čímž se snižují čerpací ztráty při sání.

Konstrukce motoru vybeveného technologií Valvematic

Technologie Valvematic od automobilky Toyota, umožňuje zcela variabilní zdvih sacích ventilů. To znamená, že sací ventil může zaujmout libovolnou polohu v celé výšce jeho zdvihu, a to od 1 milimetru až po 11 milimetrů.

Vačkový hriadeľ

Motor vybavený touto technologií má na straně sání v hlavě válců umístěn jeden hřídel navíc. To znamená, že je vybaven jedním vačkovým hřídelem pro sací ventily, jedním vačkovým hřídelem pro výfukové ventily ak tomu všemu ještě jedním přídavným hřídelem, který se nachází vedle vačkového hřídele pro sací ventily.

Na přídavném hřídeli jsou umístěna oscilační ramena a na konci hřídele je umístěn elektrický motor, pomocí kterého se reguluje velikost zdvihu ventilů.

Jak funguje Valvematic?

Během provozu tlačí sací vačková hřídel na oscilační ramena, která následně otevírají ventily. Každé toto rameno má rampovitý profil, který tlačí na vahadlo. Jak se oscilační rameno posouvá blíže nebo dále od bodu dotyku s vahadlem, mění se i rampovitý profil.

K tomu, aby se oscilační rameno posouvalo, je přídavná hřídel vybavena spirálovými převody. Oscilační rameno je dále vybaveno ložiskovým čepem s vnitřním šikmým ozubeným kolem.

Elektrický motor Valvematicu je namontován zvenčí na motoru, na konci přídavného vačkového hřídele. Elektrický motor pohybuje pístem uvnitř přídavného hřídele, což způsobuje, že se spirálovité převody otáčejí tam a zpět.

Po otočení spirálovitých převodů změní oscilační rameno svůj bod otočení a tak se části rampovitého profilu dotknou vahadel. Tímto způsobem je dosaženo plně variabilního zdvihu sacích ventilů.

Jelikož ale systém Valvematic vychází ze staršího systému variabilního časování ventilů Dual VVT-i, mohou motory vybavené touto technologií měnit kromě zdvihu ventilů i jejich časování.

Výhody technologie Valvematic

Použití této technologie má významný vliv na výkon motoru, spotřebu paliva as tím související nižší emise CO2. Výrobce totiž udává 5 až 10% úsporu paliva a navýšení výkonu o 10%.

Motory vybavené technologií Valvematic jsou tedy ekologičtější, mají nižší spotřebu paliva, vyšší výkon a mají lepší odezvu na sešlápnutí plynového pedálu.