AUTORIDE

Split Single motor: O jaký typ motoru vlastně jde?

Split Single motor
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Split Single motor, v němčině označovaný jako Doppelkolben motor (pokud jde o základní koncepci) je typ dvoutaktního motoru se dvěma válci sdílejícími společnou spalovací komoru.

Právě kvůli společné spalovací komoře je tento motor někdy označován jako jednoválcový motor se dvěma písty v jednom válci. Ve skutečnosti se však jedná o dvouválcový motor, přičemž blok válců připomíná jednoválcový motor, ve kterém se však nacházejí dva písty oddělené jednou stěnou.

Obsah

V jednoduchosti a zkratce řečeno, jde o jakousi kombinaci jednoválce a dvouválce. Pojďme se ale podívat na konstrukci prvního Split Single motoru, kterou můžeme považovat i za základní konstrukci.

Split Single motor a jeho konstrukce

Konstrukce základní koncepce Split Single motoru je poměrně jednoduchá. V klikové skříni se nacházejí dva klikové hřídele spojené ozubeným kolem, přičemž jeden se otáčí v protisměru hodinových ručiček a druhý zase ve směru hodinových ručiček.

Ke každé klikové hřídeli je připojena ojnice v závislosti na počtu Split Single komor v jedné řadě nad klikovou hřídelí. Ke každé ojnici je připevněn jeden píst. Mezi písty se nachází stěna motoru, která však sahá jen do výše horní úvratě obou pístů, díky čemuž se vytvoří jeden společný spalovací prostor.

Dá se tedy říci, že se jedná o dva menší válce, které jsou uzavřeny v jednom hlavním válci. Split Single motor není stejně jako jiné klasické dvoudobé motory vybaven ventilovým rozvodem, a tedy ani vačkovým hřídelem, vahadly, řemenem, řetězem či ventily.

Výměna náplně ve válcích probíhá pomocí sacího a výfukového kanálu, přičemž sací kanál je umístěn u jednoho pístu a výfukový kanál u druhého pístu. Oba válce tedy spolu sdílejí jeden sací a jeden výfukový kanál. Také zapalovací svíčka je jen jedna a je umístěna šikmo nad pístem v jehož válci se nachází sací kanál.

Toto však není jediná koncepce Split Single motoru. Existuje jich mnohem víc. Například některé Split Single motory jsou vybaveny pouze jedním klikovým hřídelem, ke kterému je připevněna jen jedna ojnice ve tvaru Y nebo V. Tato ojnice je společná pro oba písty.

Odlišností je však mnohem víc. Zatímco některé motory obsahují pouze jeden sací a jeden výfukový kanál, existují také verze vybavené dvěma sacími a dvěma výfukovými kanály.

Zapalovací svíčky mohou být také dvě i dva výfuky či dokonce karburátory. Pro všechny konfigurace je však společné jedno, a to fakt, že da válce sdílejí společnou spalovací komoru.

Historie Split Single motoru ve zkratce

První Split Single motor se nazýval Lucas a byl zkonstruován v roce 1905 v Anglii. U tohoto motoru byly použity dva samostatné klikové hřídele spojené ozubenými koly. Díky použití dvou klikových hřídelí měl tento motor dokonalé primární vyvážení.

V roce 1912 si však italský designér nechal patentovat vlastní Single Split motor, který používal jen jeden klikový hřídel a jednu ojnici spojenou s oběma písty.

V roce 1913 byl tento motor poprvé použit v autě, které neslo označení Trojan. Motor Trojanu byl opět vybaven pouze jednou klikovou hřídelí a jednou ojnicí ve tvaru V, která spojovala klikovou hřídel s oběma písty. Tento motor byl však narozdíl od většiny Single Split motorů chlazený vodou.

Firma Trojan však později vyvinula také další motor v konfiguraci Split Single. Tentokrát ale šlo o dvoutaktní vidlicový šestiválec, který měl na jedné straně 4 válce a na druhé straně 2 válce.

Mezi další zvláštní konfigurace Single Split motoru můžeme zařadit například hvězdicový šestnáctiválec, který byl použit ve vozidle Monaco-Trossi Formule 1 v roce 1935.

Princip práce Split Single motoru

Směs paliva a vzduchu se nasává přes sací kanál do válců motoru během toho, jak písty putují do své dolní úvratě. Poté, co se začnou písty pohybovat do své horní úvratě, uzavřou sací a výfukový kanál, čímž vznikne izolovaný prostor, kde dochází ke stlačování směsi.

Vzápětí na to, jak písty dosáhnou své horní úvrať, vytvoří zapalovací svíčka jiskru a tak dojde k zapálení směsi. Hoření směsi je doprovázeno zvýšením tlaku, který působí na písty, čímž je posouvá opět do dolní úvratě.

Při pohybu pístů směrem dolů se otevírá výfukový a sací kanál. Přes sací kanál se dostává do válců čerstvá směs, která vyplachuje prostor válců a tlačí spaliny přes výfukový kanál ven do výfukového potrubí.

Výhody a nevýhody Split Single motoru

Výhodou této konstrukce motoru je ve srovnání s klasickým dvoutaktním jednoválcovým motorem lepší schopnost vyplachování válců, přičemž se minimalizuje ztráta čerstvé směsi. Split Single motor je tedy ve srovnání s jednoválcovým motorem hospodárnější a také dokáže lépe pracovat v nízkých otáčkách.

Nevýhodou tohoto motoru je však ve srovnání s klasickým dvoutaktním jednoválcem složitější konstrukce, vyšší hmotnost, větší rozměry a mimo jiné vyšší výrobní náklady.

Proč Split Single motor zanikl?

Výrobci dokážou vyrobit klasický dvoutaktní dvouválcový motor při zachování podobných výrobních nákladů, který má stejné, ale v mnoha případech i lepší parametry než Split Single motor. To je vlastně jeden z důvodů, proč tento zvláštní motor zanikl.