AUTORIDE

Přetáčivost automobilu: Jak zvládnout přetáčivý smyk?

Drift na dráze
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Přetáčivost je jev, který doprovází jízdu v automobilu při průjezdu zatáček s menšími oblouky, vyššími rychlostmi nebo nepříznivém stavu vozovky.

Název tohoto jevu je odvozen od faktu, že automobil při přetáčivém smyku přehnaně zatáčí, respektive jen jeho zadní náprava.

Obsah

Která auta trpí přetáčivostí?

Přetáčivost se přirozeně objevuje u automobilů s motorem uloženým vpředu a pohonem zadní nápravy. To ovšem není pravidlo. Přetáčivost se totiž může objevit i na vozidlech s předním náhonem a motorem uloženým vpředu.

Dosáhnout protáčivého smyku na takovém automobilu je však velmi komplikované a hlavně nebezpečné, protože tento smyk nelze kontrolovat, jelikož místo zadních kol jsou poháněna přední kola automobilu.

Jak se projevuje přetáčivost vozidla?

Přetáčivost

Při přetáčivosti mají přední pneumatiky větší přilnavost než zadní. V tomto případě dochází k situaci, že při průjezdu zatáčkou ve vysoké rychlosti či prudké změně směru se dostane zadní náprava automobilu do smyku a zadní část auta pojede do "hodin".

Příčiny přetáčivosti

Příčinou přetáčivého chování automobilu je ztráta přilnavosti kol na zadní nápravě. Důvodů proč dojde ke ztrátě přilnavosti zadní nápravy však může být více, přičemž se výrazně liší od koncepce uspořádání automobilu a tedy od jeho hnací nápravy a uložení motoru.

U automobilů se zadním náhonem a motorem uloženým vzadu je obvykle přetáčivost způsobena příliš velkou akcelerací zadní nápravy spolu s kombinací působení příčných sil. Za zadní nápravou je totiž uložen motor, který svojí velkou hmotností při průjezdu zatáčky působí jako kyvadlo.

U automobilů se zadním náhonem a motorem uloženým vpředu není zadní náprava zatížena téměř vůbec. Lehká zadní náprava tak před sebou tlačí více zatíženou přední nápravu a těžký zbytek auta.

BMW drift

To může při příliš velké akceleraci a prudké změně směru spolu s tlačením velké hmotnosti vozidla způsobit proklouznutí kol hnané nápravy. Vychýlení zadní nápravy z kurzu zase způsobí setrvačné síly, které působí na zadní část automobilu.

Přetáčivý smyk je však možné dosáhnout i na vozidle s předním náhonem a motorem uloženým vpředu. Takový smyk může vzniknout při manévru, který měl eliminovat nedotáčivý smyk či v případě průjezdu zatáčkou se zataženou ruční brzdou.

Dostat přetáčivý smyk na vozidle bez hnané zadní nápravy je však velmi nebezpečné, protože neexistuje žádná možnost jak jej kontrolovat.

Jak probíhá přetáčivý smyk vozidla?

Při přetáčivém smyku zatočí přední část automobilu ochotně do zatáčky, ale ve chvíli, kdy má automobil změnit směr, pokračuje zadní část původním směrem. To způsobí přetočení automobilu do protisměru nebo nekontrolovatelnou rotaci, slangově řečeno „hodiny“. Název tohoto jevu je tedy odvozen od faktu, že vůz při přetáčivém smyku příliš zatáčí.

Narozdíl od nedotáčivého smyku, při kterém vozidlo pokračuje po přímce, začíná u přetáčivého smyku vozidlo provádět rotaci kolem vlastní osy. Při velmi silné rotaci stejně jako při nedotáčivém smyku může vozidlo vyletět ze silnice vnějším okrajem zatáčky.

Přetáčivost se zpravidla objevuje u automobilů se zadním náhonem, ale výjimkou nejsou ani vozidla s pohonem přední nápravy. V případě vozu s předním náhonem je však, jak jsem již zmiňoval, poměrně komplikované a hlavně nebezpečné dosáhnout protáčivého smyku.

Jak zvládnout přetáčivý smyk?

Zvládnutí přetáčivého smyku není tak jednoduché jako zvládnutí nedotáčivého smyku. Vyžaduje to mnohem více zkušeností a obezřetnější práci, jak s volantem, tak s plynovým pedálem.

V případě, že vozidlo dostane přetáčivý smyk, je třeba prudce vytočit volant do opačné strany než je průběh zatáčky. To znamená, že přední kola svého automobilu nasměruješ ven ze zatáčky. Tímto způsobem lze eliminovat změnu osy vozidla, což umožní automobilu pokračovat v původní trajektorii, avšak pouze stranou.

Následně je však možné smyk zadní nápravy korigovat přidáním nebo ubráním plynu. Přidání plynu může usměrnit zadní část vozidla při smyku v zatáčce s velkým poloměrem, no a ubrání plynu zase pomůže získat přilnavost při smyku v obloucích s malým poloměrem.

Pokud je však reakce na přetáčivý smyk nepřiměřená, může vozidlo po získání přilnavosti a přílišném natočení vůči ose vozovky okamžitě dostat další přetáčivý smyk, který odhodí zadní část vozidla do opačné strany.

Nepezpečenstvo přetáčivého smyku

Nepezpečenstvo přetáčivého smyku se totiž skrývá ve složitosti jeho zvládnutí, protože plné přidání plynu, ale ani plné ubrání plynu obvykle nejsou řešením vzniklé situace. Právě proto je nutné velmi opatrně pracovat s plynovým pedálem a volantem automobilu.

Pokud však dostane protáčivý smyk vůz, který není poháněn zadní nápravou, je prakticky nemožné takový smyk zvládnout, protože řidič nemá prostředky k ovlivňování adhezních schopností zadní nápravy.

Mýtus na závěr

Mezi motoristy panuje nespočet automobilových mýtů. Velmi rozšířeným mýtem je také jeden, který se k tomuto tématu velmi hodí. Podle názorů některých motoristů může automobil s předním náhonem dostat jen nedotáčivý smyk a automobil s pohonem zadních kol zase jen přetáčivý smyk.

Toto tvrzení však platí pouze v případě mimořádné akcelerace při průjezdu zatáčkou. Za normálních podmínek však může auto s jakýmkoli náhonem dostat jakýkoli smyk, ať už nedotáčivý nebo přetáčivý.