AUTORIDE

Nedotáčivost automobilu: Jak zvládnout nedotáčivý smyk?

Mokrá vozovka
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Nedotáčivost je jev, který doprovází jízdu v automobilu při průjezdu zatáček s menšími oblouky při vyšších rychlostech nebo nepříznivém stavu vozovky.

Název tohoto jevu je odvozen od faktu, že automobil při nedotáčivém smyku nedostatečně zatáčí.

Obsah

Která auta trpí nedotáčivostí?

Nedotáčivost se přirozeně projevuje na automobilech s motorem uloženým vpředu a pohonem přední nápravy. Není to ovšem pravidlo.

Nedotáčivost se může objevit i na automobilech se zadním náhonem. Vyžaduje to však mnohem větší úsilí.

Jak se projevuje nedotáčivost vozidla?

Nedotáčivost

Při nedotáčivosti auto adekvátně nereaguje na zatočení volantu. Vůz tedy při nedotáčivém smyku pokračuje přímým směrem a nekopíruje úhel natočení volantu.

Příčiny nedotáčivosti

Příčinou nedotáčivého chování automobilu je ztráta přilnavosti kol na přední nápravě. U vozidel, která nemají hnanou přední nápravu způsobují ztrátu přilnavosti přední nápravy jen brzdné síly a příčné síly, které vznikají při změně směru jízdy. Pokud je však na vozidle poháněna jen přední náprava, ztrátu přilnavosti způsobuje kromě zmíněných faktorů i akcelerace vozidla.

Nedotáčivost vozidla ovlivňuje i uložení motoru. Pokud je motor uložen vpředu, znamená to, že velká část hmotnosti celého automobilu se nachází nad přední nápravou. Taková koncepce automobilu zvyšuje příčné síly, které na něj působí při prudké změně směru jízdy.

Při nevhodných, špatných adhezních podmínkách vozovky (písek, štěrk led, sníh, voda) však stačí jen malá změna směru, brzdění či jemná akcelerace, aby se projevilo nedotáčivé chování vozidla.

Jak probíhá nedotáčivý smyk vozidla?

K nedotáčivému smyku obvykle dochází během zatáčení vozidla v kombinaci se změnou momentu působícího na přední kola. Čím prudší je změna momentu, který působí na kola, tím stoupá pravděpodobnost vzniku smyku.

Cesta v horách

Při nedotáčivém smyku nevedou přední kola i přes jejich natočení automobil do zatáčky, protože přední náprava je ve smyku. V případě, že vozidlo znovu nezíská kontakt s vozovkou, nekontrolovatelně vyletí vnějším okrajem zatáčky.

Nedotáčivý smyk však nemůže vzniknout na vozidle, které akceleruje z místa. U stojícího vozu totiž v případě ztráty přilnavosti pneumatik neexistuje žádná síla, která by automobil tlačila dopředu.

Jak zvládnou nedotáčivý smyk?

K tomu, aby si vůz dostal z nedotáčivého smyku, stačí jen jednoduše ubrat plyn a počkat, až kola na hnací nápravě opět nezískají přilnavost.

V žádném případě se však nedoporučuje začít prudce brzdit nebo přehnaně natočit volant, protože to by mohlo vést k ještě větší ztrátě přilnavosti pneumatik.

Při zvětšení natočení kol totiž hrozí, že poté, co přední kola opět získají přilnavost, se začnou znovu odvalovat po vozovce, což způsobí prudkou změnu směru vozidla. Tato změna směru však může vést až k přetáčivému smyku, jehož zvládnutí vyžaduje velkou dávku zkušenosti a na vozidle s předním náhonem je velmi náročné.

Vznikne-li nedotáčivý smyk na vozidle se zadní hnací nápravou, obvykle k eliminaci smyku stačí jen snížit tlak na brzdy nebo srovnat kola přední nápravy.

Mýtus na závěr

Mezi motoristy panuje mnoho automobilových mýtů. Velmi rozšířeným mýtem je také jeden, který se k tomuto tématu velmi hodí. Podle názorů některých motoristů může automobil s předním náhonem dostat jen nedotáčivý smyk a automobil s pohonem zadních kol zase jen přetáčivý smyk.

Toto tvrzení však platí pouze v případě mimořádné akcelerace při průjezdu zatáčkou. Za normálních podmínek však může auto s jakýmkoli náhonem dostat jakýkoli smyk, ať už nedotáčivý nebo přetáčivý.