AUTORIDE

Poruchy brzdového systému: Jak se projevují a jak je vyřešit?

Kotoučové brzdy
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

V dnešním článku se blíže podíváme na to, jak se projevují různé poruchy brzdového systému a jak je lze odstranit. Brzdový systém je z hlediska bezpečnosti nejdůležitější částí automobilu.

Tento systém má rozhodující vliv na bezpečnost jízdy, neboť slouží k zastavení, zpomalení automobilu, případně jeho zajištění během toho, jak je automobil odparkován.

Obsah

Úvod

Právě toto je důvod, proč by měl být každý řidič ať už zkušený nebo nezkušený schopen rozeznat různé příznaky, které upozorňují na výskyt poruchy brzdového systému. Díky včasné identifikaci problému lze odstranit různé poruchy brzdového systému dříve, než bude pozdě.

Zároveň však může včasné řešení problému zabránit většímu poškození brzdového systému. Při krizových situacích je totiž nástup brzdného účinku, jeho síla a brzdná dráha automobilu často rozhodujícím faktorem, který ovlivní možnost kolize, ale také sílu střetu v případě, že ke kolizi dojde.

Brzdy

Dobrý stav brzdového systému ti tedy může v mnoha situacích zachrání krk, a proto bys neměl zapomínat na jeho pravidelnou údržbu, kontrolu stavu jeho komponent a řešení poruch.

Pojďme se tedy podívat na to, jak se projevují konkrétní poruchy brzdového systému a jak je lze odstranit.

Třes volantu, vibrace volantu:

Třes volantu a jeho vibrace během brzdění jsou způsobeny chvěním brzd. Toto chvění brzd je způsobeno rozdílnou šířkou kotouče po délce jeho obvodu nebo různými deformacemi způsobenými z důvodu přehřátí brzd.

Brzdy se tedy při styku brzdových destiček s kotoučem rozvibrují a tyto vibrace se pak přenášejí na řízení automobilu.

Třes volantu však mohou způsobovat i nadměrně opotřebované či poškozené brzdové destičky. Problém s opotřebovanými či poškozenými brzdovými plotýnkami se však projevuje i zvýšenou hlučností brzd (šřípající kovový zvuk).

Řešení problému:

Řešení tohoto problému je velmi jednoduché. Nezbývá nic jiného než vyměnit oba kotouče na nápravě, ale také brzdové destičky. Pokud by si totiž vyměnil pouze kotouče, mohlo by vlivem nerovnoměrně opotřebovaných brzdových destiček docházet k nesprávnému odírání kotouče, což by vedlo ke snížení brzdného účinku.

Tažení do strany:

Pokud během brzdění táhne automobil na jednu stranu (doleva nebo doprava), znamená to, že kotouč nebo brzdové destičky jsou na jedné straně znečištěny olejem či jiným mazivem a tak ztratily brzdnou účinnost.

Tahání automobilu do strany během brzdění však může kromě znečištěných brzdových destiček způsobovat i zasekávající se brzdový třmen. V takovém případě není zajištěn stejný brzdný účinek jako na opačné straně nápravy, nebo je brzdný účinek na této straně větší, což způsobuje právě zmíněné tažení automobilu do strany.

Řešení problému:

Opotřebované kovové brzdové destičky

Odstranění tohoto problému vyžaduje vyčištění brzdových destiček a kotouče (např. technickým benzínem) nebo případnou výměnu těchto komponentů na obou stranách nápravy.

Při zasekávajícím se třmenu je třeba zkontrolovat chod pístku ve třmenu a následně tento problém odstranit opravou nebo výměnou pístku či celého třmenu.

Tvrdý brzdový pedál:

Jedním z nejčastějších důvodů tvrdého brzdového pedálu je nefunkční posilovač brzd. Díky posilovači brzd jsou brzdy citlivější, díky čemuž není třeba vyvíjet příliš velkou sílu na jejich nástup. Pokud tedy posilovač brzd nefunguje správně, brzdový pedál se stává tvrdší.

Tvrdý brzdový pedál však kromě problému s posilovačem brźd může způsobovat i zaseknutý třmen čí zaseknutý regulátor brzdného tlaku.

Řešení problému:

 • kontrola povrchu brzdových destiček a jejich případná výměna

 • oprava či výměna třmenu

 • výměna nebo oprava posilovače brzd

 • výměna regulátoru brzdného tlaku

 • výměna podtlakové trubky vedoucí z posilovače brzd

Odpor brzdového pedálu:

Jde o jev, kdy je při brzdění třeba vyvinout více síly pro stlačení brzdového pedálu, přičemž se pedál chová, jako by byl vytlačován zpět. Tento problém může mít několik příčin, a to například:

 • brzdová kapalina je ve špatném stavu

 • netěsné hadice brzdového systému (brzdový systém je zavzdušněn)

 • nesprávně seštelované brzdové čelisti v případě bubnových brzd

 • zaseknutý regulátor brzdného tlaku

Řešení problému:

 • zeštělování brzdových čelistí bubnové brzdy

 • kontrola stavu brzdové kapaliny (v případě potřeby její výměna)

 • kontrola těsnosti hlavního brzdového válečku a brzdových válečků jednotlivých kol

 • odvzdušnění brzdového systému

 • kontrola, v případě potřeby výměna brzdových hadic

Krátkodobé hučení brzd po delší odstávce či mytí auta:

Pokud svůj automobil nevyužíváš delší dobu nebo si ho umyl a nechal stát, může se po rozjezdu a prvním sešlápnutí brzdového pedálu ozývat hučení, způsobené obrušováním brzdového kotouče od koroze.

Tento charakteristický zvuk je tedy jen zvuk toho, jak se koroze odstraňuje z kotoučů během tření, které vzniká při brzdění. Koroze vzniká na kotoučích a brzdových plotýnkách vlivem působení vlhkosti, posypových solí, ale i během toho, jak své auto myješ.

Řešení problému:

Obvykle je korozi možné z kotoučů a brzdových destiček odstranit po několikanásobném sešlápnutí brzd. Pokud je však koroze rozsáhlá, je třeba tyto komponenty brzdového systému vyměnit.

Jak prodloužit životnost brzd:

 1. Správné zabíhání brzd

 2. Předvídání a dodržování odstupu

 3. Brzdění motorem

1. Správné zabíhání brzd

Po výměně brzdových destiček a kotoučů je styk mezi těmito komponenty nedokonalý. K dokonalému dosednutí plotýnek na kotouče dochází až po ujetí přibližně 200 km.

Do té doby by se měl řidič automobilu vyhýbat prudkému či intenzivnímu brždění například při jízdě z kopce.

2. Předvídání a dodržování odstupu

Díky předvídání a dodržování správného odstupu od ostatních automobilů budeš schopen včas snížit rychlost automobilu a vyhnout se tak prudkému brzdění.

3. Brzdění motorem

Ke snížení rychlosti nemusíš využívat jen brzdy. Rychlost lze jednoduše snížit i tak, že podřadíš na nižší převodový stupeň.