MultiAir: Jak funguje systém nezávislého ovládání ventilů?

MultiAir
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

MultiAir je elektrohydraulický systém nezávislého ovládání sacích ventilů. Tento systém umožňuje ovládat časování a zdvih sacích ventilů podle aktuálních pracovních podmínek motoru, nezávisle na poloze vačkového hřídele.

Systém MultiAir zajišťuje vyšší účinnost plnění válců vzduchem, díky čemuž dosahují motory vybavené tímto systémem vyššího výkonu, nižší spotřeby paliva a jsou také ekologičtější.

Obsah

Jak funguje MultiAir?

Technologie MultiAir zajišťuje řízené plnění motoru vzduchem bez potřeby škrtící klapky. Ta totiž u motorů vybavených systémem MultiAir není nutná. Absencí škrtící klapky klesají čerpací ztráty, díky čemuž se dosahuje nižší spotřeby paliva, a to zejména během jízdy při menším zatížení motoru.

U tohoto systému časování ventilů je přímá mechanická vazba mezi vačkovým hřídelem a sacími ventily nahrazena elektrohydraulickým členem, který je schopen otevírat a zavírat sací ventily do značné míry nezávisle na poloze vačkového hřídele.

Ovládání sacích ventilů je realizováno pomocí vložené vysokotlaké hydraulické komory mezi vačku a sací ventil. Tato vysokotlaká komora je naplněna olejem, jehož tlak je nastavován pomocí solenoidového ventilu ovládaného řídicí jednotkou motoru.

Výhody MultiAir

Ovládáním tlaku oleje ve vysokotlaké komoře může být časování a zdvih ventilů libovolně měněny v závislosti na aktuálních požadavcích naplnění motoru vzduchem. Různé strategie časování a zdvihu ventilů tak mohou být použity k optimalizaci výkonu, točivého momentu, ale i spotřeby paliva či emisí.

Ve srovnání s ostatními konvenčními motory dosahují motory vybavené systémem MultiAir přibližně o 10% vyšší výkon, 15% vyšší točivý moment, přičemž spotřeba paliva a emise CO2 jsou nižší o 10%. Velmi velkým úspěchem je také snížení produkce pevných částic o 40% a oxidu dusíku až o 60%.

Závěr

Systémem MultiAir lze vybavit jak zážehové, tak i vznětové motory, přeplňované, ale také atmosférické, přičemž u přeplňovaných motorů výrazně roste efektivita tohoto systému.

Podívej se na krátkou videoukázku, jak funguje tento systém: