AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Bubnové brzdy: Jak fungují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Dnes se podíváme na bubnové brzdy, vyzdvihneme jejich výhody, ale zmíníme i nevýhody a přiblížíme si princip jejich práce. U bubnové brzdy působí brzdná síla na vnitřní povrch plochy tělesa (brzdového bubnu), který je pevně spojen s nábojem kola.

Při brzdění jsou brzdové čelisti přitlačovány rozpěrným zařízením na vnitřní plochu bubnu, kde vzniká tření a vytváří se tak brzdná síla.

Obsah

Čelisti lze přitisknout dvěma způsoby:

 • Hydraulicky - pomocí rozpěrného válečku = provozní brzda

 • Mechanicky - pomocí rozpěrné páky = parkovací brzda

Bubnové brzdy a jejich konstrukce:

Bubnové brzdy jsou složeny s několika komponentů, a to:

 1. Brzdový buben

 2. Štít brzdy

 3. Brzdové čelisti

 4. Rozpěrné zařízení

1. Brzdový buben

Je vyroben z litiny, ocelolitiny nebo ze slitiny lehkých kovů či jiných pevných kovů, které jsou odolné vůči opotřebení, ale také dobře odvádějí teplo, které vzniká při brzdění.

Brzdná plocha bubnu musí být přesně opracována, aby se zaručil co nejlepší kontakt s brzdnými čelistmi. Brzdový buben je pomocí šroubů připevněn ke kolu vozidla. Kolo a brzdový buben se společně otáčejí.

Brzdový buben musí mít:

 • vysokou odolnost vůči opotřebení

 • stálost tvaru, rozměrů

 • vysokou tepelnou vodivost

2. Štít brzdy

Štít brzdy tvoří uchopení pro brzdové čelisti a ostatní části brzdy, které spolu vytvářejí přítlačnou sílu (brzdnou sílu) působící na buben brzdy. Štít brzdy je pevně připevněn k nápravě vozidla a neotáčí se.

3. Brzdové čelisti

Jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají tvar půlměsíce, na kterém je nalepeno brzdové obložení. Brzdové obložení je kompozitní materiál vyráběný z pilin různých kovů a pojiv. Brzdové čelisti jsou přitlačovány o vnitřní plochu brzdového bubnu pomocí rozpěrného zařízení.

Tření, které vzniká mezi brzdovými čelistmi a brzdovým bubnem vytváří brzdnou sílu. Jak jsem již výše zmiňoval, čelisti lze přitlačit dvěma způsoby, a to pomocí hydraulického brzdového válečku (provozní brzda) nebo mechanicky pomocí rozpěrné páky (parkovací brzda).

4. Rozpěrné zařízení

Rozpěrným zařízením mohou být podle konstrukce brzdy jeden nebo dva rozpěrné válečky. Rozpěrný váleček může mít jeden nebo dva pístíky. Po sešlápnutí brzdového pedálu se tlak brzdové kapaliny přenese na pístík, který se vysune a přitlačí tak brzdovou čelist k bubnu.

Výhody bubnových brzd:

 • delší životnost brzdového obložení ve srovnání s kotoučovou brzdou – snazší napojení na ruční brzdu

 • ústrojí brzdy je umístěno uvnitř bubnu a je tak chráněno proti nečistotám z okolí

Nevýhody bubnových brzd:

 • při zatížení a delším brzdění klesá brzdný účinek

 • při přehřátí může dojít k deformaci brzdového bubnu

 • slabší brzdný účinek v porovnání s kotoučovými brzdami

Bubnové brzdy se dnes používají hlavně u pracovních strojů díky jejich odolnosti vůči nečistotám (jejich využití v automobilech je na ústupu a nahrazují je kotoučové brzdy, některé malé městské automobily jsou však dodnes vybaveny bubnovými brzdami, byť jen na zadní nápravě)

Prohlédni si krátkou videoukázku o tom, jak fungují bubnové brzdy: