Side Valve, ve zkratce SV: Věděl jsi o jaký ventilový rozvod jde?

1915 Cadillac V8
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Ventilový rozvod Side Valve, ve zkratce SV, označuje rozvod s bočními ventily. Jak již vyplývá z názvu, jedná se o ventilový rozvod, při kterém jsou ventily umístěny na jedné nebo obou stranách válce.

Tento typ ventilového rozvodu se také označuje také jako rozvod se stojatými ventily, protože ventily směřují svou hlavou nahoru směrem k horní úvrati pístu.

Obsah

V anglických textech je však motor s ventilovým rozvodem SV často označován také jako flathead engine což v překladu znamená motor s plochou hlavou.

Konstrukce Side valve

U Side Valve rozvodu jsou ventily ovládány pouze pomocí zdvihátek a spalovací prostor je umístěn mimo válce. Nejčastějším konstrukčním řešením ventilového rozvodu SV jsou dva ventily (jeden sací a jeden výfukový) na jedné straně válce.

Výjimečně se vyskytovalo i konstrukční řešení se sacím ventilem na jedné straně a výfukovým ventilem na straně druhé. V takovém případě však musel být motor vybaven ne jedním, ale dvěma vačkovými hřídeli.

Konstrukční řešení s jedním sacím ventilem na jedné straně válce a jedním výfukovým ventilem na druhé straně válce mělo zlepšit výměnu náplně válce a také chlazení v místě výfukového ventilu a jeho kanálu.

Výhody Side Valve

Výhodou ventilového rozvodu SV je především jeho jednoduchost, obsahuje malé množství součástek, s čímž souvisí i jeho vysoká tuhost, nízká hmotnost, jednoduchá konstrukce hlavy válců, ale také jednoduchý pohon vačkového hřídele, který je umístěn u klikové hřídele.

Vačková hřídel je poháněna pomocí klikové hřídele přes ozubené kolo. Další výhodou tohoto typu ventilového rozvodu je možnost ovládat ventily u vidlicových motorů v obou řadách válců jedním vačkovým hřídelem.

Nevýhody Side Valve

Mezi nevýhody tohoto typu ventilového rozvodu můžeme zařadit nevhodné řešení a tvar spalovacího prostoru, který je, jak jsem již zmiňoval, umístěn mimo válec. Právě kvůli tomuto konstrukčnímu řešení nelze u motoru s ventilovým rozvodem SV dosáhnout vysokého kompresního poměrua výkon. Malý kompresní poměr znemožňuje použít tento ventilový rozvod u vznětových motorů.

Plnící účinnost motoru je také nižší z důvodu složitého proudění vzduchu do válců. Vysoká tuhost a nízká hmotnost ventilových rozvodů umožňuje dosahovat vysokých otáček motoru, což však u motorů s ventilovým rozvodem SV není možné právě kvůli vysokým sacím ztrátám, které s rostoucími otáčkami motoru stoupají.

Závěr

Kvůli svým značným nedostatkům se ventilový rozvod Side Valve dnes již v motorech určených pro automobily nepoužívá. V minulosti se však jednalo o jeden z nejrozšířenějších typů ventilových rozvodů.

S tímto typem ventilového rozvodu se však můžeš setkat i dnes, ovšem jen v malých, jedno či dvouválcových motorech určených pro motocykly nebo sekačky.