Podvozek a brzdy: Poznej poruchu podle typického zvuku

Disc brakes
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vítej při další části našeho článku o poruchách automobilu, které lze odhalit pomocí sluchu. V předchozím článku o diagnostikování poruch podle sluchu jsme zaměřili naši pozornost na výfukový systém automobilu.

V dnešním článku se však podíváme na jinou část automobilu, a tou bude právě podvozek a brzdový systém automobilu.

Obsah

Úvod

Všechny poruchy, o kterých si dnes napíšeme, lze odhalit velmi jednoduše jen pomocí tvého sluchu. Právě pomocí sluchu lze totiž odhalit velké množství poruch a problémů, které jsou mnohdy teprve v zárodku.

Některé poruchy lze odhalit dokonce dříve, než by mohly negativně ovlivnit jízdní vlastnosti, spotřebu, výkon a jiné parametry automobilu nebo negativně poškodit jiné části a komponenty vozidla.

Pojďme se tedy bez dalších zbytečných řečí podívat na poruchy podvozku a brzdového systému, které se ohlašují svým typickým akustickým projevem.

Monotónní hučení zřetelné zejména při průjezdu zatáčkami:

Možná příčina - Poškozené ložisko v náboji kola na jedné straně auta.

Řešení - V tomto případě je třeba zjistit zejména ze kterého kola daný zvuk vychází, respektive které ložisko je poškozeno. Pokud je hučení slyšet v levotočivých zatáčkách (zatížená pravá kola), pravděpodobně je poškozena pravá strana a pokud v pravotočivých (zatížená levá kola), tak na levé straně. Výměna tohoto autodílu patří mezi cenově přijatelné opravy.

Praskání při otáčení volantu:

Možná příčina - Poškozený homokinetický kloub. Pokud se při vytočení kol vlevo či vpravo nebo při pomalé jízdě dopředu a dozadu ozývá z přední části automobilu pukání či praskání, je téměř na 100% jisté, že se jedná o opotřebovaný homokinetický kloub.

Řešení - Výměna poškozeného kloubu. Výměna homokinetického kloubu nepatří mezi nejdražší, ale ani nejlevnější záležitosti, vše však zavisí na typu automobilu.

Praskání a dunění při průjezdu zatáčkami:

Možná příčina - Opět se může jednat o poškozený homokinetický kloub.

Řešení - Výměna poškozeného kloubu. V lepším případě je nutná pouze výměna kloubu, v tom horším je třeba vyměnit celou poloosu.

Skřípání a chrastění slyšitelné pouze při brzdění:

Možná příčina - Nadměrně opotřebované brzdové destičky způsobující při brzdění tření kovu o kov.

Řešení - Urychlená výměna brzdových destiček. Vzhledem k rozsáhlosti zanedbání brzdového systému však bude pravděpodobně nutné kromě brzdových destiček vyměnit také brzdové kotouče.

Klepání a šramocení při průjezdu nerovnostmi:

Možná příčina - Opotřebované silentbloky stabilizátoru, uložení vzpěr nebo dílů zavěšení kola.

Řešení - Výměna opotřebovaných či jinak poškozených autodílů.

Rázy a buchotání při průjezdu nerovnostmi:

Možná příčina - Opotřebované (vyteklé)tlumiče pérování. V tomto případě totiž kolo, které není tlumeno funkčním tlumičem, odskočí a znovu dopadne na vozovku. Při rychlém přejezdu přes nerovnosti to může zapříčinit poměrně vážný problém. Zničený tlumič se může projevit i při bočním větru, kdy může dojít k naklánění karoserie.

Řešení - Výměna poškozeného tlumiče pérování.

Cvakání při průjezdu nerovnostmi:

Možná příčina - Pravděpodobně se jedná o prasklou pružinu nápravy. Pružiny obvykle praskají ve spodních vinutích a projevuje se to prudkými náklony vozidla při průjezdu zatáčkami.

Řešení - Výměna pružiny. Tato oprava však patří mezi časově i finančně náročnější opravy, avšak je třeba ji provést co nejdříve, zejména s ohledem na bezpečnost při jízdě.

Klepání či klepání při průjezdu nerovnostmi:

Možná příčina - Pravděpodobně se jedná o poškozené čepy na tyčkách stabilizátoru, jejichž úkolem je zmírňovat vertikální pohyby kol, například při průjezdu nerovnoměrným povrchem.

Řešení - Výměna tyček stabilizátoru.

Závěr

Samozřejmě existuje nespočet dalších poruch motoru a jeho komponentů, které se projevují podobnými akustickými či jinými projevy. Toto jsou však nejčastější poruchy brzdového systému, které lze odhalit pomocí sluchu.