Brzdová kapalina: K čemu slouží a jaká jsou její označení?

Brake fluid
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Brzdová kapalina je typ hydraulické kapaliny, která se používá v hydraulických brzdových a hydraulických spojkových systémech automobilů, motocyklů a lehkých nákladních vozidlech.

V tomto článku si posvítíme na funkci brzdové kapaliny, jejich označení a vlastnosti.

Obsah

K čemu slouží brzdová kapalina?

Úkolem brzdové kapaliny je přenášet sílu prostřednictvím tlaku. Kapaliny nejsou nijak významněji stlačitelné, a proto se působící síla přímo přenáší na stlačení chemických vazeb tekutiny.

Jelikož oleje poškozují těsnění a hadice brzdového systému, brzdové kapaliny nebývají vyrobeny z ropy. Drtivá většina brzdových kapalin je tedy vyrobených na bázi glykolu a etheru, ale existují i ​​brzdové kapaliny, které jsou vyrobeny na bázi minerálních olejů.

Všechny brzdové kapaliny musí splňovat určité požadavky, které stanovují různé organizace jako například SAE (Společnost automobilových inženýrů) nebo předpisy různých úřadů.

K označení brzdové kapaliny se celosvětově používá zkratka DOT, což je vlastně zkratka amerického ministerstva dopravy, které stanovilo specifikace pro výkonnost brzdových kapalin.

Označení brzdových kapalin

  • DOT 1
  • DOT 2
  • DOT 3
  • DOT 4
  • DOT 5
  • DOT 5.1

Kapaliny DOT 2, DOT 3 a DOT 4 jsou spolu kompaktibilní, ale DOT 5 nelze míchat ani nahradit žádnou jinou kapalinou, a to právě kvůli složení brzdové kapaliny. DOT 5 je silikonová a ostatní kapaliny jsou polyetylénglykolové. Kapalina DOT 5.1 je vyrobena na stejné bázi jako DOT 4 a její použití je vhodné pro extrémní podmínky.

Díky tomu, že je DOT 5.1 vyrobena na polyetylénglykolové bázi, je možné míchat ji s kapalinou DOT 4. Obecně platí, že brzdové kapaliny které jsou označeny vyšším číslem, jsou kvalitnější, lepší a vhodnější pro náročnější podmínky než ty s nižším číslem.

Označení

Suchý bod varu

Mokrý bod varu

Viskozita

Hlavní složka

DOT 2

190 °C

140 °C

-

Ricínový olej/alcohol

DOT 3

205 °C

150 °C

1500 mm2/s

Glycol Ether

DOT 4

230 °C

155 ° C

1800 mm2/s

Glycol Ether

LHM

249 °C

249 °C

1200 mm2/s

Minerální olej

DOT 5

260 °C

180 °C

900 mm2/s

Silikon

DOT 5.1

260 °C

180 °C

900 mm2/s

Glycol Ether

Suchý bod varu se týká nové kapaliny, která ještě neabsorbovala žádnou vlhkost, mokrý bod varu zase kapaliny, která již absorbovala 3,7% vody, což je průměrná hodnota absorbce vlhkosti.

1. Viskozita

Pro spolehlivý provoz brzdového systému musí brzdová kapalina udržovat konstantní viskozitu v širokém rozsahu teplot včetně extrémně nízké teploty.

Toto je obzvláště důležité u brzdových systémů, které jsou vybaveny systémem ABS nebo systémem ESP.

2. Stlačitelnost

Brzdové kapaliny musí udržovat nízkou stlačitelnost, a to i při měnících se teplotách. Je to důležité zejména pro zajištění konzistentního pocitu brzdového pedálu.

Pokud by brzdová kapalina neudržovala nízkou stlačitelnost, byl by zapotřebí delší pohyb brzdového pedálu pro stejné množství síly přenesené na píst brzdového třmenu.

3. Koroze

Brzdové kapaliny nesmějí způsobovat korozi kovů používaných uvnitř komponent brzdového systému a musí také chránit tyto komponenty před korozí, když do systému vstupuje vlhkost.

Výhodou brzdové kapaliny, která je založena na bázi minerálních olejů LHM, je nepřítomnost koroze.

Závěr

Věříme, že už víš, jak důležitý význam má brzdová kapalina pro správné fungování tvého auta.