AUTORIDE

Setrvačník: Jaký vliv má na chod motoru?

Setrvačník
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Setrvačník je základní součástí mechanického systému motoru a plní několik kritických funkcí. Jeho účelem je akumulovat a uvolňovat energii, díky čemuž je důležitou součástí mnoha průmyslových a mechanických aplikací.

V tomto článku si posvítíme na funkci setrvačníku, jeho vliv na chod motoru a jeho životnost.

Obsah

Jak funguje setrvačník?

Setrvačník má za úkol vyrovnávat nepravidelný chod pístového motoru. Jedná se v podstatě o litinový či ocelový kotouč, který je uložen na zadním konci klikové hřídele. Funkcí setrvačníku je akumulovat (ukládat) kinetickou energii během pracovního zdvihu a opět ji předávat motoru v nepracovních zdvihech.

Roztočený setrvačník tedy svou kinetickou energií umožní bez zakolísání otáček překonávat kompresní zdvihy motoru, díky čemuž je docílena požadované rovnoměrnosti chodu motoru.

Setrvačník a kliková hřídel se obvykle společně vyvažují, aby tak nedocházelo k jejich rozkmitání při vyšších otáčkách motoru.

Klíčové funkce setrvačníku

Setrvačníky hrají ve spalovacím motoru několik základních úloh:

 • Akumulace energie: Setrvačník pomáhá udržovat konzistentní otáčky motoru a plynulý provoz tím, že ukládá a uvolňuje kinetickou energii.

 • Redukce vibrací: Setrvačník snižuje vibrace produkované motorem, díky čemuž je chod motoru vyváženější.

 • Moment setrvačnosti: Setrvačník má, jak již z názvu vyplývá, vysoký moment setrvačnosti, který pomáhá udržovat stabilní otáčky motoru při prudkém zrychlování nebo zpomalování.

 • Zapojení převodovky: V autech vybavených manuální převodovkou poskytuje setrvačník třecí plochu pro spojku pro zapnutí/vypnutí výkonu z motoru na převodovku.

Vliv setrvačníku na chod motoru

Chod motoru je vyváženější, pokud má motor více válců nebo má větší setrvačník. Těžší setrvačník však ubírá motoru motoru dravost a ochotu vytáčet se rychle do otáček.

Tříválcové motory jako například 1.2 HTP či 1.4 TDI jdou kvůli těžšímu setrvačníku pomaleji do otáček a také pomaleji z nich padají. U šestiválcových motorů je potřeba setrvačníku minimální au osmi a více válcových motorů téměř nulová.

U těchto motorů se však setrvačník používá pro získání třecí plochy pro spojku a zapadnutí pastorku startéru do ozubeného věnce setrvačníku. Dieselové motory potřebují setrvačník neustále, bez ohledu na počet válců. Důvodem je vysoká komprese, na kterou spotřebují velké množství kinetické energie roztočeného setrvačníku.

Startování motoru:

Po obvodu setrvačníku je nalisován ozubený věnec, který slouží jako připojení pro pastorek startéru. Při startování motoru se vysune pastorek startéru, který přesně zapadne do ozubeného věnce setrvačníku. Pastorek roztočí setrvačník, čímž dojde k nastartování motoru.

Vyvážení a životnost setrvačníku:

Každý setrvačník musí být vyvážený, protože se jedná o rotační těleso, které by jinak za chodu motoru způsobovalo vibrace. Vyvažování se provádí na vyvažovacím stroji, postupným odvrtáváním materiálu po obvodu setrvačníku.

Setrvačník se vždy vyvažuje spolu s klikovou hřídelí. Aby se vyvážení neporušilo, označuje se při demontáži vzájemná poloha setrvačníku a klikového hřídele.

Životnost setrvačníku je obvykle stanovena na stejnou dobu jako životnost celého automobilu. Může se však lišit s ohledem na výrobce a značku daného automobilu. Hlavním faktorem, který ovlivňuje životnost setrvačníku, je samotný styl jízdy.

Náznaky poškozeného setrvačníku

Poškozený nebo nefunkční setrvačník může způsobit několik problémů, včetně:

 • Vibrace: Nadměrné vibrace pociťované ve vozidle, zejména během zrychlování nebo zpomalování, mohou naznačovat poškozený setrvačník.

 • Prokluz spojky: Opotřebovaný povrch setrvačníku může způsobit prokluz spojky, což má za následek špatnou akceleraci a problém zařadit rychlost.

 • Hluk: Neobvyklé zvuky, jako je drnčení nebo broušení, mohou signalizovat poškozené části setrvačníku.

 • Problémové starty: zdeformovaný nebo poškozený setrvačník může způsobit problémy při startování motoru.

Výměna a údržba setrvačníku

Výměna setrvačníku, pokud je to nutné, se obvykle provádí při výměně spojky. Během výměny spojky je tedy třeba zkontrolovat zda setrvačník nevykazuje známky opotřebování, poškození nebo deformace.

Pro zachování a prodloužení životnosti setrvačníku je dobré řídit se následujícími body:

 • Pravidelná údržba: Výměna oleje a kontrola spojky pomůže zabránit předčasnému opotřebení setrvačníku i jiných komponentů.

 • Hladké řazení: Plynulé řazení sníží namáhání setrvačníku a spojkového systému. Vyhni se agresivní jízdě nebo náhlým změnám převodových stupňů, které mohou způsobit nadměrné opotřebování.

 • Správné používání spojky: Vyhni se zbytečnému používání spojky, protože právě to vede k předčasnému opotřebení nejen samotné spojky, ale i setrvačníku.

Závěr

Pravidelná údržba, správné používání spojky a plynulé řazení převodových stupňů jsou klíčem k zajištění dlouhé životnosti a účinnosti setrvačníku.