Jak ovlivňují vlastnosti zapalovací svíčky parametry motoru?

Spark plugs
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vlastnosti zapalovací svíčky ovlivňují kvalitu zapálení směsi a tím do značné míry i parametry motoru.

Při posuzování zapalovacích svíček se tedy přihlíží k několika důležitým hodnotám, od kterých se odvíjejí vlastnosti zapalovací svíčky.

Obsah

Vzdálenost elektrod

Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky výrazně ovlivňuje kvalitu jiskry. Čím je vzdálenost mezi elektrodami menší, tím menší napětí je potřebné k vytvoření jiskry.

Při velmi malé vzdálenosti elektrod je však délka jiskry velmi krátká, což způsobí, že se uvolní velmi málo energie, a to může vést ke špatnému zapálení směsi, ale také se snižuje pravděpodobnost zapálení směsi.

Dochází-li k vynechávání jiskry (vynechávání zapálení směsi), je chod motoru hlučnější a výkon motoru je nižší. Naopak velká vzdálenost elektrod zapalovací svíčky zase vyžaduje vysoké napětí potřebné k vytvoření jiskry, respektive k zapálení směsi, což může způsobovat vynechávání jiskry při vysokých otáčkách motoru.

Délka závitu

Pokud použiješ svíčku s delším závitem než je předepsaný, hrozí mechanické poškození motoru, jelikož do spalovacího prostoru bude zasahovat větší část zapalovací svíčky než je třeba. To může způsobit, že se píst v oblasti horní souvratě setká se zapalovací svíčkou. Všechno však záleží na umístění svíčky v hlavě válců.

Kromě tohoto problému je zde i další problém, a to ten, že do spalovacího prostoru vyčnívá část závitu, která je vystavena velkému množství nepříznivých vlivů, které způsobí, že se na závit zapalovací svíčky usazují různé nečistoty. Ty mohou při výměně svíčky poškodit závit v hlavě válců. Při použití svíčky s kratším závitem než je předepsáno zase hrozí, že se nečistoty usadí v závitu hlavě válců, což může způsobit problém při montáži předepsané zapalovací svíčky.

Použití zapalovací svíčky s delším závitem než je předepsáno má kromě zmíněných negativ i vliv na přehřívání svíčky. Značná plocha závitu svíčky zasahujícího do spalovacího prostoru absorbuje množství tepla ze spalovacího prostoru a tak může dosáhnout mimořádně vysokých teplot.

Výsledkem je tedy samozánět a detonační spalování způsobené zapalovací svíčkou. Takový režim však rychle dospěje k vážné poruše nejen svíčky, ale také motoru.

Tepelná hodnota

Tepelná hodnota je v podstatě měřítko tepelného zatížení svíčky, která je uzpůsobena na konkrétní typ motoru. Tepelná hodnota svíčky závisí na její konstrukci a použitých materiálech. Zapalovací svíčka totiž nesmí při provozu překročit určité tepelné pásmo. Znamená to, že určitá zapalovací svíčka se nemá v konkrétním motoru přehřívat a v jiném zase nesmí mít příliš nízkou teplotu.

Právě proto se zapalovací svíčky rozlišují na teplé svíčky a studené svíčky. Svíčka není zdrojem tepla, musí jej však ze spalovacího prostoru, respektive ze svého povrchu odvádět. Svíčky, které odvádějí teplo ve větší míře a rychleji, se označují jako studené svíčky. Na druhou stranu svíčky, u kterých je odvod tepla menší se nazývají teplé svíčky.

Schopnost odvádět teplo je závislá na konstrukci zapalovací svíčky, ale primárně o tepelné hodnotě svíčky rozhoduje hlavně velikost povrchu spodní části izolátoru. Pokud je špička izolátoru dlouhá, bude mít svíčka vysokou tepelnou hodnotu (teplá svíčka) a naopak pokud má svíčka krátkou špičku izolátoru bude mít svíčka nízkou tepelnou hodnotu (studená svíčka).

Shrnutí

Pokud tedy použiješ v motoru svého auta svíčku s jinou tepelnou hodnotou, jakou udává výrobce, může to způsobit detonační hoření (samozapálení směsi) a tím i pokles výkonu motoru.