Brzdové hadice: Jaké jsou příznaky a různé příčiny jejich poruch?

Brake hoses
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Brzdové hadice jsou nedílnou součástí brzdového systému automobilu. Tyto hadice slouží k transportu brzdové kapaliny a jsou na ně kladeny poměrně vysoké nároky, od čehož je odvozena i jejich konstrukce.

V tomto článku si posvítíme na konstrukci brzdových hadic, jak zjistit jejich poškození, jakož i na příčiny poškození této nezbytné a velmi důležité součásti každého automobilu.

Obsah

Brzdové hadice a jejich konstrukce

Brzdové hadice se skládají z vnitřní gumové hadice, ochranné vrstvy, kterou nejčastěji tvoří pletenec z kevlaru a z vnějšího gumového pláště hadice. Brzdové hadice musí být pevné a musí mít i dlouhou životnost, protože jakékoli poškození těchto komponentů může mít fatální následky.

Ani použití kvalitních materiálů brzdových hadic však neznamená, že nedojde k případu, kdy brzdové hadice selžou. Právě z tohoto důvodu jsou moderní automobily vybaveny dvouokruhovým brzdovým systémem.

Poškozené brzdové hadice. Jak to zjistit?

Brake pedal in a car

Pokud se brzdové hadice poškodí, může to znefunkčnit celý brzdový systém automobilu. Právě z tohoto důvodu by měly být brzdové hadice pravidelně kontrolovány a v případě potřeby ihned vyměněny.

Na poškození brzdových hadic tě může upozornit náhlý pokles brzdové kapaliny (přetržení hadice), ale také měkký brzdový pedál, který naznačuje, že brzdový systém automobilu je zavzdušněn. V obou případech je třeba provést výměnu brzdových hadic a následně vypumpovat z brzdového systému vzduch.

Požadavky na brzdové hadice

 • vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám
 • vysoká tepelná odolnost
 • minimální roztažnost pod tlakem
 • dobrá ohebnost
 • minimální propustnost vlhkosti
 • dobrá snášenlivost s brzdovými kapalinami prodávanými na trhu

Poruchy brzdových hadic

 • běžné opotřebení
 • zatáčení
 • přetržení
 • poškození koncovky hadice
 • ucpání

Příznaky poruch brzdových hadic

 • únik hydraulické kapaliny
 • odpor brzdového pedálu
 • měkký brzdový pedál
 • vibrace při brzdění
 • prodloužená brzdná dráha

Jako každá komponenta či součástka, i brzdové hadice mají svoji životnost. přičemž její životnost ovlivňují různé faktory.

Příčiny poruch brzdových hadic

1. Vnější vlivy

Jedná se o vlivy, které přispívají k předčasnému stárnutí pláště brzdových hadic. Mezi ně patří nadměrné tepelné záření od motoru, brzdových kotoučů, ale také mrazy a voda, která obsahuje posypovou sůl.

2. Tepelné a mechanické namáhání

Ochrannou vrstvu brzdových hadic poškozuje zejména nadměrné tepelné záření od motoru, ale také případné mechanické namáhání. Na životnost brzdové hadice totiž výrazně ovlivňuje i její osazení a samotná montáž.

Pokud je možné, brzdová hadice by neměla být zkroucená či různě poohýbaná. Také by se brzdová hadice neměla dotýkat žádného potencionálně nebezpečného dílu (horkého nebo pohyblivého).

Disc brakes

Mezi tyto komponenty můžeme zařadit například brzdové komponenty, části motoru či řízení. Kontakt brzdových hadic s těmito komponenty je třeba ověřit nejen při zvednutém vozidle, ale také po spuštění na zem či po nastartování a otáčení volantem.

Velmi důležité je však také správné dotažení kovové koncovky brzdové hadice. Příliš utažená nebo neutažená koncovka hadice může znamenat únik brzdové kapaliny.

3. Působení brzdové kapaliny

Životnost vnitřní gumové hadice sice nejvíce ovlivňuje nadměrné tepelné záření, ale i degradace materiálu vlivem působení brzdové kapaliny.