Benzínový motor: O jaký typ spalovacího motoru se jedná?

Petrol engine
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Benzinový motor je spalovací motor, který spaluje benzin a jiná paliva na bázi benzinu, jako například petrolej, benzenové směsi a lihově-benzinové směsi.

Benzínový motor je často mylně označován jako zážehový motor, což ovšem není pravda. I když většina benzinových motorů pracuje jako zážehové agregáty, není podmínkou, že jimi opravdu musí být.

Obsah

Rozdíl mezi zážehovým a benzinovým motorem

Zážihový motor je spalovací motor, který zapaluje směs pomocí elektrické jiskry vytvořené zapalovací svíčkou, kdežto benzínový motor je spalovací motor, který spaluje již výše zmíněná paliva, bez ohledu na to, jakým způsobem je pracovní směs zapálena.

Velmi dobrým příkladem je například motor od Mazdy nazývaný Skyactiv-X nebo i jiné motory, označované zkratkou HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), což znamená, že směs ve spalovací komoře je homogenní ak jejímu vznícení dochází díky vysoké teplotě, která vzniká při kompresi.

V jednoduchosti řečeno, jedná se o benzinové motory, které pracují jako vznětové. Jsou zde však malé rozdíly. U benzinového zážehového motoru je směs, jak jsem již zmiňoval, zapálená pomocí jiskry ze zapalovací svíčky. U vznětových dieselových motorů dochází ke vznícení směsi těsně poté, co se do stlačeného vzduchu vstříkne palivo.

U motorů HCCI (vznětových benzinových motorů) však nedochází k zapálení směsi pomocí elektrické jiskry, ale ani těsně poté, co se do stlačeného vzduchu vstříkne palivo. U motorů HCCI je směs paliva a vzduchu nasáta do válce již během fáze sání a v momentě, kdy píst při svém pohybu směrem nahoru vytvoří dostatečný tlak k tomu, aby směs dosáhla kritické teploty, dojde k jejímu vznícení.

Benzínový motor může být vznětový i zážehový

Benzínový motor tedy může být sestrojen i jako vznětový, ale v drtivé většině případů je sestrojen jako zážehový motor, o kterém jsme si již podrobně napsali v našem článku - Zážihový motor: Jak funguje a jaké jsou jeho výhody?

Benzínový motor dosahuje vyšších otáček než dieselový motor. Částečně je to kvůli lehčím pístům, ojnicím a klikové hřídeli a také kvůli tomu, že benzín hoří rychleji než nafta.

Závěr

Samozřejmě existuje spousta různých konfigurací benzinového motoru. Tento článek je zaměřen na definici benzinového motoru jako takového a vyvrácení mylného tvrzení o tom, že benzinový motor musí být vždy zážehový. V jednoduchosti a zkratce řečeno, benzínový motor je motor spalující palivo, kterým je benzín.

Pro lepší pochopení tématu si můžeš přečíst náš článek, ve kterém se věnujeme rozdělení pístových spalovacích motorů - Rozdělení motorů: Jak rozdělujeme pístové spalovací motory?