AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Vícebodové vstřikování paliva: O jaký typ vstřikování se jedná?

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vícebodové vstřikování paliva je označováno zkratkou MPI (Multi Point Injection). Při tomto typu vstřikování se palivo vstřikuje před sací ventil pomocí vstřikovacích ventilů přiřazených k jednotlivým válcům.

To znamená, že ke každému jednomu válci je přiřazen jeden vstřikovací ventil, který dodává potřebnou dávku paliva pro daný válec.

Obsah

Jak funguje vícebodové vstřikování paliva?

Jak již bylo zmíněno, při vícebodovém vstřikování se palivo vstřikuje před sací ventil, čímž se zajistí stejné složení pracovní směsi pro každý jeden válec. Při vícebodovém vstřikování MPI je vstřikovací tlak paliva 0,2 až 0,3 MPa (2 až 3 bar) nad hodnotou tlaku v sacím potrubí.

Mezi výhody vícebodového vstřikování paliva můžeme kromě přesného dávkování množství paliva pro každý jeden válec zařadit i přesné časování vstřiku paliva. Časování vstřiku a okamžik vstřiku paliva je totiž velmi důležitý pro optimalizaci spotřeby a emisí.

Vícebodové vstřikování paliva tak můžeme rozdělit podle okamžiku vstřiku paliva na:

Simultánní vstřikování:

U tohoto typu vstřikování vstřikují všechny vstřikovací ventily palivo současně, bez ohledu na probíhající zdvih válců. Dávka paliva je však rozdělena na dvě části, aby se tak vykompenzovaly rozdíly v době přípravy směsi pro jednotlivé válce.

Kliková hřídel: K čemu slouží a čím vším je namáhána?

Souvisejíci článek - Kliková hřídel: K čemu slouží a čím vším je namáhána?

Jednoduše řečeno, polovina dávky paliva se vstříkne při jednom otočení klikového hřídele a druhá polovina dávky paliva při druhém otočení klikového hřídele.

Skupinové vstřikování:

Při skupinovém vstřikování jsou vstřikovací ventily jednotlivých válců rozděleny do skupin. Tyto skupiny vstřikovacích ventilů vstřikují do válců celou dávku paliva současně během jednoho cyklu motoru.

Sekvenční vstřikování:

Vstřikovací ventily vstřikují palivo před sací ventil jednotlivě, podle pořadí zapalování se stejným předstihem pro všechny válce. Celá dávka paliva se však vstřikuje jen jednou během jednoho cyklu před začátkem každé sací fáze.

Individuální vstřikování:

Individuální vstřikování pracuje podobně jako sekvenční vstřikování, nicméně navíc umožňuje ovlivňovat dobu vstřiku a předvstřik paliva individuálně pro každý válec. Tento typ vstřikování paliva umožňuje vyrovnávat nepravidelný chod motoru způsobený rozdílnými podmínkami při plnění válců.

Závěr

Z evolučního hlediska můžeme zařadit vícebodové vstřikování někde uprostřed mezi jednobodové vstřikování paliva a přímé vstřikování paliva. Dodnes je však vícebodové vstřikování nejrozšířenějším typem vstřikování paliva pro zážehové motory.