AUTORIDE

Jednobodové vstřikování paliva SPI: O jaký typ vstřikování se jedná?

BMC A - 1.2 litr SPi
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Jednobodové vstřikování paliva je označeno zkratkou SPI, což v angličtině znamená single point injection.

Jednobodové vstřikování je typ nepřímého vstřikování paliva, při kterém se palivo vstřikuje pomocí jednoho vstřikovacího ventilu do společné komory sacího potrubí před škrtící klapkou.

Obsah

Jak funguje jednobodové vstřikování paliva?

Poté, co se palivo vstříkne pomocí vstřikovacího ventilu do komory sacího potrubí, mísí se s proudícím vzduchem a prochází přes škrtící klapku.

Za škrtící klapkou se sací potrubí rozděluje do samostatných komor, pomocí kterých je směs paliva a vzduchu vedena k jednotlivým válcům motoru. Vstřikovací tlak paliva při tomto typu vstřikování dosahuje 0,1 až 0,15 MPa (1 až 1,5 bar) nad hodnotou tlaku v sacím potrubí.

U vidlicových motorů je jednobodové vstřikování paliva řešeno dvěma vstřikovacími ventily, protože řady válců jsou dvě. Pro každou řadu válců se tedy využívá jeden vstřikovací ventil se samostatnou komorou škrtící klapky.

Jednobodové vstřikování paliva a jeho výhody:

  • jednoduchá konstrukce

  • dobré rozptýlení paliva

  • odpařování paliva na horkých stěnách sacího potrubí (zlepšuje se tak příprava směsi)

Jednobodové vstřikování paliva a jeho nevýhody:

  • velká vzdálenost vstřikovacího ventilu od spalovacího prostoru (prodloužený čas přípravy směsi)

  • nerovnoměrné rozdělení směsi pro jednotlivé válce

  • kondenzování paliva na studených stěnách sacího potrubí

  • pomalá reakce na změnu pracovních podmínek motoru

Jednobodové vstřikování paliva bylo využíváno v letech 1980-1995 v amerických automobilech a evropských autech začátkem a poloviny 90. let, dnes už je tato technologie zastaralá.