AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Úprava hlavy válců: Způsob jak zvýšit výkon motoru

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Úprava hlavy válců patří mezi velmi oblíbené, ale za to technicky náročné způsoby, jak zvýšit výkon motoru.

V tomto článku se tedy podíváme na možné úpravy hlavy válců a jejího příslušenství. Tento článek má pouze informativní charakter o možných úpravách hlavy válců a jejího příslušenství a neslouží jako návod, pomocí kterého se máš řídit.

Obsah

Úprava hlavy válců a jejího příslušenství:

  • snížení hlavy válců

  • snížení těsnění hlavy válců

  • zvětšení a vyleštění sacích a výfukových kanálů v hlavě válců

  • zvětšení sedel ventilů

Snížení hlavy válců a těsnění hlavy válců:

Jedním ze způsobů jak zvýšit výkon motoru je zvýšit tlak ve válci tím, že zvýšíš kompresní poměr. Kompresní poměr lze zvýšit několika způsoby, a to například:

  • snížením hlavy válců

  • snížením těsnění pod hlavou válců

  • snížením bloku motoru

  • změnou výšky pístů nebo výměnou pístů

Nás však dnes budou zajímat jen první dvě zmíněné možnosti. Šetrnějším z těchto způsobů, pomocí kterých lze zvýšit kompresní poměr, je snížení těsnění hlavy válců, respektive jeho výměnou za nižší těsnění.

Těsnění pod hlavou válců: Jak poznáš, že už dosloužilo?

Souvisejíci článek - Těsnění pod hlavou válců: Jak poznáš, že už dosloužilo?

Nižší těsnění hlavy válců však žádný extrémní nárůst výkonu nepřinese, protože snížení lze počítat jen v několika desetinách milimetrů. Je to ovšem méně náročný a šetrnější způsob, jak snížení samotné hlavy válců.

Mnohem účinnější, ale složitější způsob, je snížení hlavy válců. Pokud však nemáš potřebné nářadí a dostatečné znalosti, radím ti, přenechej tuto úpravu odborníkům.

Při této úpravě totiž hrozí, že při nadměrném snížení hlavy se setkají ventily s písty, což by tě vyšlo opravdu draze. Kromě toho, snižování hlavy se nedělá pomocí pilníků či jiných podobných nástrojů jako si to hodně garážových kutilů na fórech myslí.

Hlava válců: Věděl jsi, jaká je její funkce?

Souvisejíci článek - Hlava válců: Věděl jsi, jaká je její funkce?

Hlava válců se snižuje na soustruhu, protože celý její dosedací povrch musí být snížen rovnoměrně. Hlava se snižuje přibližně o 1 až 2 milimetry, vše však závisí na typu motoru. Ve většině případů jsou však 2 milimetry hranicí, kdy už hrozí riziko střetu ventilů s písty. Po takové úpravě je již zvýšení výkonu citelné, motor má větší točivý moment a jde snáze do otáček.

Zvětšení a vyleštění sacích a výfukových kanálů hlavy válců:

Pokud jsi už někdy měl možnost vidět demontovanou hlavu válců, určitě sis všiml, že povrch sériových sacích a výfukových kanálů je drsný a nepřesně tvarovaný. Toto vše způsobuje při sání a vyfukování obsahu válce velké čerpací ztráty.

Abychom tedy snížili tyto ztráty, musíme kanály vyleštit, změnit jejich tvar a zvětšit jejich průměr. Průměr sacích a výfukových kanálů hlavy válců je však možné zvětšit jen o pár drobných milimetrů, což samo o sobě nepřinese téměř nic, ale spolu s dalšími úpravami to určitě pomůže.

Další výhodou takové úpravy hlavy válců je, jak jsem již zmiňoval, snížení čerpacích ztrát, což vede ke zvýšení objemové (plnící) účinnosti motoru.

Objemová účinnost motoru:

Objemová účinnost motoru je vlastně poměr mezi množstvím směsi nasáté do válce a teoretickým množstvím směsi nasáté do válce beze ztrát. Objemová účinnost atmosférického motoru se v průměru pohybuje od 50% do 90%, přičemž při určitých otáčkách dosahuje maxima a při dalším zvyšování nebo snižování otáček se plnící účinnost motoru snižuje.

Motor při otáčkách maximální objemové účinnosti dosahuje maximálního točivého momentu a v této oblasti se také nachází i pole ideálních otáček motoru. Úprava sacích a výfukových kanálů hlavy válců se provádí pomocí elektronické brusky nebo technické frézy.

Výkon a točivý moment motoru: Který z těchto parametrů je důležitější?

Souvisejíci článek - Výkon a točivý moment motoru: Který z těchto parametrů je důležitější?

Upravené sací a výfukové kanály hlavy válců a sacího potrubí tedy zvyšují dopravené množství směsi do válců a zase z válců ven a tím zvyšují výkon a hodnotu točivého momentu.

Zvětšení sedel ventilů a úprava ventilů:

Zvětšením sedel ventilů a úpravou ventilů se dosahuje snížení čerpacích ztrát a zvýšení plnící účinnosti motoru. Při zvětšování průměru sedel ventilů platí stejný princip a postup práce jako při zvětšování sacích a výfukových kanálů hlavy válců.

Úprava ventilů zase spočívá v tom, že se dřík a hlava ventilu leští a hrany talíře ventilu se zaoblují. Ventily se upravují na soustruhu nebo na brusce nakulato.

To by snad bylo informativní na dnes vše, v dalším článku se podíváme na to, jak a čím vším lze zvětšit objem motoru.