AUTORIDE

Úprava hlavy válců: Způsob jak zvýšit výkon motoru

Hlava válců
Tuning
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Úprava hlavy válců patří mezi velmi oblíbené, ale za to technicky náročné způsoby, jak zvýšit výkon motoru.

V tomto článku se tedy podíváme na možné úpravy hlavy válců a jejího příslušenství. Tento článek má pouze informativní charakter o možných úpravách hlavy válců a jejího příslušenství a neslouží jako návod, pomocí kterého se máš řídit.

Obsah

Úprava hlavy válců a jejího příslušenství:

  • snížení hlavy válců

  • snížení těsnění hlavy válců

  • zvětšení a vyleštění sacích a výfukových kanálů v hlavě válců

  • zvětšení sedel ventilů

Snížení hlavy válců a těsnění hlavy válců:

Jedním ze způsobů jak zvýšit výkon motoru je zvýšit tlak ve válci tím, že zvýšíš kompresní poměr. Kompresní poměr lze zvýšit několika způsoby, a to například:

  • snížením hlavy válců

  • snížením těsnění pod hlavou válců

  • snížením bloku motoru

  • změnou výšky pístů nebo výměnou pístů

Nás však dnes budou zajímat jen první dvě zmíněné možnosti. Šetrnějším z těchto způsobů, pomocí kterých lze zvýšit kompresní poměr, je snížení těsnění hlavy válců, respektive jeho výměnou za nižší těsnění.

Nižší těsnění hlavy válců však žádný extrémní nárůst výkonu nepřinese, protože snížení lze počítat jen v několika desetinách milimetrů. Je to ovšem méně náročný a šetrnější způsob, jak snížení samotné hlavy válců.

Mnohem účinnější, ale složitější způsob, je snížení hlavy válců. Pokud však nemáš potřebné nářadí a dostatečné znalosti, radím ti, přenechej tuto úpravu odborníkům.

Při této úpravě totiž hrozí, že při nadměrném snížení hlavy se setkají ventily s písty, což by tě vyšlo opravdu draze. Kromě toho, snižování hlavy se nedělá pomocí pilníků či jiných podobných nástrojů jako si to hodně garážových kutilů na fórech myslí.

Hlava válců se snižuje na soustruhu, protože celý její dosedací povrch musí být snížen rovnoměrně. Hlava se snižuje přibližně o 1 až 2 milimetry, vše však závisí na typu motoru. Ve většině případů jsou však 2 milimetry hranicí, kdy už hrozí riziko střetu ventilů s písty. Po takové úpravě je již zvýšení výkonu citelné, motor má větší točivý moment a jde snáze do otáček.

Hlava válců

Zvětšení a vyleštění sacích a výfukových kanálů hlavy válců:

Pokud jsi už někdy měl možnost vidět demontovanou hlavu válců, určitě sis všiml, že povrch sériových sacích a výfukových kanálů je drsný a nepřesně tvarovaný. Toto vše způsobuje při sání a vyfukování obsahu válce velké čerpací ztráty.

Abychom tedy snížili tyto ztráty, musíme kanály vyleštit, změnit jejich tvar a zvětšit jejich průměr. Průměr sacích a výfukových kanálů hlavy válců je však možné zvětšit jen o pár drobných milimetrů, což samo o sobě nepřinese téměř nic, ale spolu s dalšími úpravami to určitě pomůže.

Další výhodou takové úpravy hlavy válců je, jak jsem již zmiňoval, snížení čerpacích ztrát, což vede ke zvýšení objemové (plnící) účinnosti motoru.

Objemová účinnost motoru:

Objemová účinnost motoru je vlastně poměr mezi množstvím směsi nasáté do válce a teoretickým množstvím směsi nasáté do válce beze ztrát. Objemová účinnost atmosférického motoru se v průměru pohybuje od 50% do 90%, přičemž při určitých otáčkách dosahuje maxima a při dalším zvyšování nebo snižování otáček se plnící účinnost motoru snižuje.

Motor při otáčkách maximální objemové účinnosti dosahuje maximálního točivého momentu a v této oblasti se také nachází i pole ideálních otáček motoru. Úprava sacích a výfukových kanálů hlavy válců se provádí pomocí elektronické brusky nebo technické frézy.

Upravené sací a výfukové kanály hlavy válců a sacího potrubí tedy zvyšují dopravené množství směsi do válců a zase z válců ven a tím zvyšují výkon a hodnotu točivého momentu.

Zvětšení sedel ventilů a úprava ventilů:

Zvětšením sedel ventilů a úpravou ventilů se dosahuje snížení čerpacích ztrát a zvýšení plnící účinnosti motoru. Při zvětšování průměru sedel ventilů platí stejný princip a postup práce jako při zvětšování sacích a výfukových kanálů hlavy válců.

Úprava ventilů zase spočívá v tom, že se dřík a hlava ventilu leští a hrany talíře ventilu se zaoblují. Ventily se upravují na soustruhu nebo na brusce nakulato.

To by snad bylo informativní na dnes vše, v dalším článku se podíváme na to, jak a čím vším lze zvětšit objem motoru.