Tvrdý brzdový pedál: Kde se skrývá problém?

Brake pedal in a car
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Tvrdý brzdový pedál patří k problémům, které trápí především zanedbané vozy, kterým nebyl dopřán dostatečný servis. Jelikož však brzdy patří k těm nejdůležitějším prvkům aktivní bezpečnosti vozidla, neměl by si na údržbu brzdového systému zapomínat.

V opačném případě tvoje běžná jízda autem skončit promáčknutím na autě a v tom horším případě se může tato jízda stát i tvou poslední. Pojďme se však bez zbytečných řečí podívat na zmiňovaný problém s tvrdým brzdovým pedálem.

Obsah

Tvrdý brzdový pedál:

Jedním z nejčastějších důvodů tvrdého brzdového pedálu je nefunkční posilovač brzd. Díky posilovači brzd jsou brzdy citlivější, díky čemuž není třeba vyvíjet příliš velkou sílu na jejich nástup. Pokud tedy posilovač brzd nefunguje správně, brzdový pedál se stává tvrdší.

Tvrdý brzdový pedál však kromě problému s posilovačem brźd může způsobovat i zaseknutý třmen čí zaseknutý regulátor brzdného tlaku.

Řešení problému:

 • kontrola povrchu brzdových destiček a jejich případná výměna

 • oprava či výměna třmenu

 • výměna nebo oprava posilovače brzd

 • výměna regulátoru brzdného tlaku

 • výměna podtlakové trubky vedoucí z posilovače brzd

Mnoho řidičů si však může tento problém splést s jiným jevem, jehož projev je hodně podobný tvrdému brzdovému pedálu. Ve skutečnosti se však jedná o dva rozdílné problémy, jejichž řešení nemusí být vždy identické.

Odpor brzdového pedálu:

Jde o jev, kdy je při brzdění třeba vyvinout více síly pro stlačení brzdového pedálu, přičemž pedál se chová jakoby byl vytlačován zpět. Tento problém může mít několik příčin, a to například:

 • brzdová kapalina je ve špatném stavu

 • netěsné hadice brzdového systému (brzdový systém je zavzdušněný)

 • nesprávně seštelované brzdové čelisti v případě bubnových brzd

 • zaseknutý regulátor brzdného tlaku

 • prasklá podtlaková trubka vedoucí z posilovače brzd

Řešení problému:

 • seštelování brzdových čelistí bubnové brzdy

 • kontrola stavu brzdové kapaliny (v případě potřeby její výměna)

 • kontrola těsnosti hlavního brzdového válečku a brzdových válečků jednotlivých kol

 • odvzdušnění brzdového systému

 • výměna podtlakové trubky vedoucí z posilovače

 • kontrola, v případě potřeby výměna brzdových hadic

Výše zmíněné problémy však nemusí být způsobeny jen jedním ze zmíněných problémů. Problémů může být hned několik a tak je vždy zapotřebí, aby si při jakémkoli problému zkontroloval stav celého brzdového systému. Na bezpečnosti, svém zdraví a tedy i životě se totiž opravdu nevyplatí šetřit.