Zkratka DAC označuje systém Driver Alert Control, věděl jsi jak funguje?

Driver Alert Control
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Driver Alert Control, ve zkratce DAC, je systém kontroly bdělosti řidiče, který vyvinula automobilka Volvo.

Narozdíl od systémů jiných automobilek, systém DAC od automobilky Volvo nekontroluje chování řidiče, ale jízdu celého automobilu.

Obsah

Jak funguje systém DAC?

Systém DAC se automaticky spustí po překročení rychlosti 60 km/ha začne monitorovat pohyb automobilu na silnici. Driver Alert Control tedy rozeznává kontrolovanou jízdu od té nekontrolované a na základě způsobu a stylu jízdy dokáže odhadnout bdělost řidiče.

Tento systém je také schopen rozeznat situace, kdy se šofér plně nevěnuje jízdě a nechává se rozptylovat například mobilním telefonem či jinými vlivy.

Z čeho se skládá systém DAC?

Systém DAC se skládá z kamery, která je umístěna za vnitřním zpětným zrcátkem az různých dalších senzorů, čidel a řídící jednotky. Kamera sleduje prostor před automobilem, směr jízdy, ale také vzdálenost automobilu od vodorovného dopravního značení.

Senzory a čidla systému DAC zase snímají pohyby automobilu ve všech směrech. Všechny výše zmíněné údaje zaznamenává řídicí jednotka a porovnává je s uloženými hodnotami.

Jak systém DAC upozorní řidiče na únavu?

Pokud řídicí jednotka systému DAC podle naměřených údajů rozpozná, že je řidič automobilu unavený, vyšle zvukový signál a na palubní desce se rozsvítí kontrolka kávového šálku.

Tato kontrolka upozorňuje řidiče, aby odstavil vozidlo a odpočinul si. Kromě zmíněné kontrolky dokáže systém DAC informovat io stupni únavy řidiče, kterou vyhodnotí na stupnici od 1 po 5.

Systém Driver Alert Control však nezasahuje do ovládání automobilu, ale jen upozorňuje na řidičovu únavu a oslabení jeho pozornosti. Veškerá zodpovědnost za jízdu tedy stále zůstává na samotném řidiči.

Výhody systému DAC

Systém sice nezasahuje do ovládání automobilu, ale vyhodnocuje únavu a upozorňuje řidiče, díky čemuž pomáhá procházet nehodám. Jde o to, že upozornění na únavu může řidiče přimět k tomu, aby si dal pauzu.

Dá se tedy říci, že systém Driver Alert Control pomáhá řidiči v udržování pozornosti, zvláště při delších a nudných jízdách na dálnici.

Nevýhody systému DAC

Navzdory své jednoduché činnosti, kterou je upozornění řidiče na únavu, má systém Driver Alert Control i nevýhodu a tou může být příliš velká spolehlivost řidiče na tento systém. Tato nevýhoda by se však dala aplikovat na jakýkoli elektronický systém.

Další nevýhodou může být, za určitých okolností, nesprávné vyhodnocování únavy, což může být otravné.

Závěr

Koncept systému DAC je velmi jednoduchý a jde o chytrou vychytávku zejména pro méně pozorné řidiče nebo řidiče, kteří podstupují dlouhé nudné jízdy na dálnici či v noci.

Krátká video ukázka jak funguje systém DAC: