AUTORIDE

Rozvodovka: Věděl jsi, k čemu slouží a jaké jsou její poruchy?

Rozvodovka
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Rozvodovka slouží k rozdělení točivého momentu výstupního hřídele mezi dva nebo více výstupních hřídelí, obvykle s jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem než má výstupní hřídel.

Rozvodovka je tedy mechanismus převodového ústrojí, který přenáší točivý moment z převodovky na hnací kola. Základním parametrem rozvodovky je její převodový poměr, který je také nazýván také jako stálý převod.

Obsah

Úkolem rozvodovky je:

1. Přenášet a zvětšovat točivý moment

Točivý moment přenášený z převodovky se v rozvodovce zvětšuje na požadovanou úroveň tak, aby vyhovoval pro všechny jízdní režimy.

2. Snížit otáčky hnacích kol

V rozvodovce se otáčky výstupního hřídele převodovky snižují. Snížení otáček znamená znásobení výsledného točivého momentu. Čím větší bude převod rozvodovky, tím větší hnací sílu na kolech automobilu dosáhneme.

Na jedné straně znamená vyšší převod lepší dynamické parametry (zrychlení), ale na druhé straně jsou nevýhodou většího převodu vyšší otáčky motoru při dané rychlosti.

3. Rozvedení točivého momentu

Úkolem rozvodovky je rozvést točivý moment buď na kola jedné nápravy nebo na jednotlivé nápravy automobilu.

Složení rozvodovky

 • Stálý převod hnané nápravy
 • Diferenciál

Stálý převod hnací nápravy je soukolí, které se skládá z pastorku a talířového kola. Součástí rozvodovky bývá také diferenciál, který umožňuje rozdílné otáčení kol na nápravě. U automobilů, které mají motor uložený vpředu příčně a pohon přední nápravy, je rozvodovka součástí převodovky.

Pokud je však motor v automobilu uložen vpředu, ale jeho pohon je zajištěn pomocí zadní nápravy, je rozvodovka umístěna na zadní nápravě mimo převodovku.

Stálý převod hnací nápravy:

Úkolem stálého převodu hnací nápravy je zvětšovat točivý moment a převádět jej přes diferenciál k hnacím kolům vozidla.

Stálý převod se dělí podle uspořádání na:

Jednoduchý jednostranný:

 • jedná se o stálý převod s jedním párem ozubených kol například pastorkem a talířovým kolem.

Dvoustranný:

 • jedná se o stálý převod se dvěma páry ozubených kol, pastorky a dvěma talířovými koly.

Dvojnásobný:

 • je stálý převod, který je složen ze dvou převodů uložených za sebou. Výsledný převodový poměr je součin těchto doch převodů.

Stálý převod je tvořen v případě motocyklů článkovým řetězem a v případě automobilů ozubenými koly, a to přesněji pastorkem a ozubeným kolem.

Požadavky kladené na stálý převod:

 • Plynulý chod
 • Dlouhá životnost (odolnost vůči opotřebení)
 • Minimální přenos chvění, vibraci a hluku

Podle ozubených kol rozdělujeme rozvodovky:

1. Rozvodovka s kuželovými koly:

Používá se v případě, je-li motor uložen v automobilu podélně (změna směru toku sil o 90°)

2. Rozvodovka s čelními ozubenými koly:

Používá se v případě, je-li motor uložen v automobilu příčně (změna toku sil nenastává)

Rozvodovky s kuželovými koly rozdělujeme:

Rozvodovka s přímými zuby - s neposunutými osamiRozvodovka s hypoidním ozubením - s neposunutými a posunutými osami

Výhody hypoidního ozubení:

 • Klidnější chod - v záběru je větší počet zubů
 • Vyšší zatížitelnost - průměr a šířka zubů pastorka jsou větší
 • Lepší kompaktnost - talířové kolo je menší, ale zvládá stejnou námahu

Poruchy rozvodovky:

 • netěsnost skříně rozvodovky
 • zvýšená hlučnost rozvodovky
 • zlomený zub pastorku nebo talířového kola
 • proražený obal rozvodovky
 • opotřebená ložiska jednotlivých hřídelů

Příčinou netěsnosti rozvodovky může být:

 • poškozené těsnění
 • přetržená manžeta či těsnící kroužek
 • příliš velké množství oleje v rozvodovce

Zvýšenou hlučnost rozvodovky způsobuje:

Špatně nastavená vůle mezi pastorkem a ozubeným kolem

Řešení poruch rozvodovky:

Netěsnost skříně rozvodovky:

Výměna těsnění či dotažení uvolněných šroubů

Zvýšená hlučnost rozvodovky:

Nastavení odchylky pastorku a kola

Zlomený zub pastorka či kola:

Navařením, ofrézováním a tepelným zpracováním

Proražený obal rozvodovky:

Svařením nebo zalepením poškozené části