AUTORIDE

RBS: Systém automatického vysušování brzdových kotoučů

RBS - Rain Brake Support
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Zkratka RBS (z angličtiny Rain Brake Support) označuje systém automatického vysušování brzdových kotoučů, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu automobilu.

Během jízdy v dešti dochází na brzdových kotoučích k tvorbě vodního filmu, který snižuje účinek brzd a to tak, že zpožďuje jejich náběh. Aby tedy dosáhly brzdy maximálního brzdného účinku musí nejprve brzdové destičky vytisknout vodní film nebo jej vysušit.

Obsah

Jak funguje systém RBS?

Systém RBS svojí funkcí zkracuje dobu náběhu brzdného účinku tak, že dokáže zajistit krátkodobé dosednutí brzdových destiček na brzdové kotouče.

Právě dosednutí brzdových destiček na kotouče umožní vysušit brzdové kotouče, čímž se zajistí správný náběh brzd a tedy i maximální brzdný účinek. Systém pracuje zcela automaticky a řidič jeho funkci ani nezaznamená.

Systém RBS patří mezi prvky aktivní bezpečnosti, protože se snaží předcházet nehodám tak, že zkracuje brzdnou dráhu automobilu během nepříznivého deštivého počasí.

Jak zapnout vysušování brzdových kotoučů?

Tento systém pracuje automaticky, ale potřebuje pro svou aktivaci signál od stěračů a údaje o rychlosti automobilu. Pokud jsou stěrače zapnuty a automobil jede vyšší rychlostí než 70 km/h je funkce systému vysušování brzdových kotoučů aktivní.

Pokud však řidič automobilu setře čelní sklo jen jednorázově, brzdové destičky dosednou na kotouče jen jednou a dojde pouze k jednorázovému vysušení brzdových kotoučů. Systém se tak následně automaticky deaktivuje.

Video animace systému RBS