Lane Assist: Znáš systém sledování jízdních pruhů?

Lane assist
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Lane Assist je v překladu systém sledování jízdních pruhů. Je to tedy systém, který umožňuje udržovat automobil v jízdním pruhu. Kontrolky Lane Assist na přístrojové desce signalizují zapnutý systém, ale mohou také signalizovat poruchu v závislosti na jejich barvě.

Systém Lane Assist můžeme zařadit mezi prvky aktivní bezpečnosti, protože se snaží zabránit nechtěnému vybočení či vybočení do protisměru tím, že zasáhne do řízení automobilu a nasměruje jej zpět.

Obsah

Historie Lane Assist ve zkratce:

První automobilka, která začala s vývojem podobného systému jako je systém Lane Assist, byla automobilka Mitsubishi v roce 1992. Podobný systém však byl nasazen v automobilech až v roce 2001 automobilkou Nissan.

V roce 2003 zase představila Honda svůj systém sledování jízdních pruhů pod názvem LKAS. Bohužel všechny automobily které byly vybaveny tímto systémem byly určeny pouze pro japonský domácí trh (JDM).

Později, v roce 2011 nasadila Honda systém LKAS pro model Accord, který byl určen pro evropský trh. S podobnými systémy však přišly i jiné automobilky, ale i když se jednalo o tentýž systém, všechny jej pojmenovaly jinak.

Jak funguje systém Lane Assist?

Systém Lane Assist je aktivní pouze při rychlosti nad 65 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod tuto hranici, systém se automaticky deaktivuje. Pokud je však rychlost vozidla vyšší než 65 km/h, systém je aktivní a sleduje vodorovné dopravní značky.

Tento systém dokáže rozeznat plnou a přerušovanou čáru, k čemuž využívá kameru, která je umístěna v oblasti zpětného zrcátka. Je však třeba podotknout, že tento systém byl navržen především pro použití na dálnicích a silnicích s dobře viditelným vodorovným dopravním značením.

Systém Lane Assist má dva režimy, které lze nezávisle vypínat a zapínat.

Lane assist indicator

1. Režim zabraňující vybočení automobilu z jízdního pruhu

Tento režim systému Lane Assist funguje tak, že pokud se automobil přiblíží k vodorovnému dopravnímu značení (přerušované nebo plné čáře), systém automaticky zasáhne do řízení a pohybem volantu vyrovná směr jízdy tak, aby vozidlo nevybočilo z jízdního pruhu.

Sílu zásahu do řízení lze nastavit, přesto je řidič vždy schopen zásah do řízení přemoci. Pokud se však šofér chystá vybočit se zapnutou směrovkou, systém Lane Assist vyhodnotí šoférův úmysl a nezareaguje.

2. Režim aktivního řízení automobilu v jízdním pruhu

Pokud je tento režim aktivován, systém automaticky detekuje vodorovné značení po obou stranách vozidla a tak dokáže pomocí zasahování do řízení vést a udržovat automobil ve zvoleném jízdním pruhu.

Jak jsem již zmiňoval, zásah do řízení je řidič vždy schopen přemoci a zkorigovat tak směr automobilu. Systém Lane Assist tedy není zodpovědný za řízení vozidla a celé břemeno zůstává jen na řidiči.

Pokud je totiž Lane Assist aktivní a řidič automobilu nemá ruce na volantu, systém to vyhodnotí tak, jako kdyby se řidič nevěnoval řízení a po několika vteřinách spustí varovný signál a deaktivuje se. Tento systém tedy snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu.

Systém Lane Assist závisí na dobrých podmínkách

Systém Lane Assist však nemusí fungovat vždy, jako například při mlze, silném dešti či sněžení, při průjezdu ostrou zatáčkou nebo jízdě a také když slunce příliš osvětluje vozovku.

Kromě toho také při špatném, nekvalitním vodorovném značení a dokonce i tehdy, nemá-li kamera systému dostatečný výhled na vozovku - například v případě, kdy se před tvým automobilem nachází jiné vozidlo.

Řidič vozidla je tedy vždy zodpovědný za řízení vozidla, a to i v případě, že je vybaveno systémem Lane Assist.

Podívej se na krátkou videoukázku funkce systému Lane Assist: