Kontrolka chladicí kapaliny: Co signalizuje a proč svítí?

Coolants warning light
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kontrolka chladicí kapaliny může mít dvě funkce, a to přesněji funkci výstražnou a informativní. Existují totiž dvě kontrolky chladicí kapaliny.

První z nich má modrou barvu a má jen informativní funkci, zatímco ta červená varuje a upozorňuje na vážný problém.

Obsah

Modrá kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny:

Blue engine coolant warning light

Tato kontrolka chladicí kapaliny svítí modře a informuje řidiče o tom, že teplota chladicí kapaliny je příliš nízká. Během toho, jak tato kontrolka svítí, se nedoporučuje vytáčet motor do vysokých otáček, protože není zahřátý na svou optimální provozní teplotu.

Modrá kontrolka však zhasne ihned poté, co teplota chladicí kapaliny dosáhne výrobcem stanovené hodnoty. Kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny má tedy pouze informativní funkci, přičemž nepoukazuje na chybu, ale jen na nízkou teplotu kapaliny v chladicím systému během toho, jak je motor studený.

Červená kontrolka chladicí kapaliny:

Red engine coolant warning light

Zatímco svícení modré kontrolky chladicí kapaliny je u studeného motoru běžné a neznamená žádný problém, rozsvícení červené kontrolky zavání vážným problémem. Červená kontrolka chladicí kapaliny totiž poukazuje na dvě vážné chyby, přesněji na nízkou hladinu kapaliny v chladicím systému nebo na vysokou teplotu chladicí kapaliny.

Oba tyto problémy jsou však velmi vážné. V případě, že se tato kontrolka rozsvítí, měl bys okamžitě přerušit jízdu a vypnout motor. V opačném případě totiž hrozí, že se motor začne přehřívat, následkem čehož může dojít až k jeho zadření.

Po vypnutí motoru je však nutné počkat nějakou dobu, než motor alespoň trochu vychladne, cca 60 °C, jinak hrozí, že po otevření expanzní nádobky chladicí kapaliny vystřelí horká kapalina a opaří tě. Po otevření expanzní nádobky je třeba nejprve zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. Pokud je chladicí kapaliny málo, znamená to jen dvě věci. Buď chladicí kapalina uniká ven z motoru a chladicího systému nebo se kapalina dostává do spalovacího prostoru.

Nejčastější příčinou ztráty chladicí kapaliny je:

  • prasklé těsnění pod hlavou válců

  • prasklý blok válců

  • prasklá hlava válců

  • prasklý chladič

  • prasklá některá z hadice chladiče

Přehřívání motoru při dostatku chladicí kapaliny

Červená kontrolka chladicí kapaliny se však může rozsvítit i v případě, že je kapaliny v chladicím systému motoru dostatek. V tomto případě kontrolka signalizuje přehřívání motoru zapříčiněné variací se chladicí kapalinou, což však znamená nárůst teploty chladicí kapaliny a také motoru.

Důvodů přehřívání motoru může být hned několik. Nutno však podotknout, že nejsou tak vážné jako problém s únikem chladicí kapaliny a také jejich řešení není tak finančně nákladné.

Nejčastější příčinou přehřívání chladicí kapaliny je vadný termostat, který je buď zaseknutý nebo úplně uzavřený, vlivem čehož proudí chladicí kapalina jen malým chladícím okruhem a nedostává se tak do chladiče. To vede k prudkému nárůstu její teploty a pokud se termostat neotevře včas, způsobí to vaření chladicí kapaliny a přehřívání motoru.

Mezi další příčiny přehřívání motoru můžeme zařadit problém se zapnutím ventilátoru chladiče. Ventilátor chladiče je totiž jedním z klíčových komponent chladicího systému vozidla. Jeho role spočívá v ochlazení chladicí kapaliny v chladiči.

Ventilátor chladicího systému se nemusí zapnout kvůli:

  • poruše elektrického pohonu

  • spálené pojistce

  • vadnému termostatu

  • poruše čidla teploty pro zapnutí ventilátoru

  • vadné relé

V každém případě je rozsvícení červené kontrolky chladicí kapaliny vážný problém, který je třeba odstranit co nejdříve.