AUTORIDE

Převod koně na kW

Koňská síla (PS)
Kilowatt (kW)
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Koňská síla (PS)

Koňská síla je jednotka pro měření výkonu. Jedna koňská síla (PS - Pferdestärke) odpovídá síle potřebné zvednout 4500 kilogramů na vzdálenost jednoho metru za jednu minutu.

Mezi koňskými silami používanými v USA (norma SAE) a koňskými silami používanými v Evropě (norma DIN) je rozdíl. Metrická koňská síla (PS) je 98,6 % jedné koňské síly (HP - Horsepower) v imperiálních jednotkách, respektive – o 1,4 % menší.

Elektrická koňská síla

Jedna koňská síla se rovná 735,5 wattů (W) nebo 0,7355 kilowattů (kW). V případě imperiálních jednotek se jedna koňská síla rovná 746 wattů nebo 0,746 kilowattů. Mezi elektrickým a mechanickým výkonem z hlediska koňských sil není rozdíl.

Historie koňské síly

Termín koňská síla poprvé vytvořil skotský vynálezce James Watt koncem 18. století, aby pomohl prodávat svůj vylepšený parní stroj. V té době dávalo smysl měřit výkon parního stroje v koňských silách, neboť hodnota doslova znamenala počet koní, které motor mohl nahradit. Pro potenciální kupce tak bylo velmi snadné pochopit výkon motoru.

Kilowatt (kW)

Kilowatt (kW) je jednotka výkonu definovaná mezinárodním systémem jednotek (SI). Základní jednotkou kilowattu je watt (W), pojmenovaný po skotském vynálezci, kterým je James Watt. Předpona kilo znamená, že jeden kilowatt je tisíc wattů nebo tisíc joulů za sekundu.

Co označuje kilowatt (kW)?

Kilowatty se používají po celém světě především k vyjádření výkonu motorů, nástrojů, strojů a ohřívačů. Evropská unie definuje kilowatty (kW) jako oficiální jednotku pro výkon motorů, přesto se v běžné komunikaci upřednostňuje termín koňská síla.

Co znamená kWh?

Elektřina spotřebovaná v domácnosti se obvykle měří v kilowatthodinách nebo kWh, což znamená, že 1000 wattů se spotřebuje během jedné hodiny. Megawattové nebo gigawatthodiny se na druhou stranu používají ve velkých budovách či v průmyslu.