AUTORIDE

Alkohol kalkulačka - Vypočítej zbytkový alkohol v krvi

Muž
Žena
Váha v kilogramech
kg
Pivo 0,5L5% objem alk.
Víno 1,5dcl12% objem alk.
Destilát 0,4dcl40% objem alk.
Čas od začátku konzumace
hodin
minut
Upozornění: Výsledek je jen hrubý odhad úrovně alkoholu v krvi na základě vašeho zadání. Nelze použít jako náhradu oficiální diagnózy, respektive měření profesionálním přístrojem. Žádná z kalkulaček není 100% přesná, protože existuje řada dalších proměnných, jakož i individuální faktory (metabolismus, věk, zdravotní stav, atd.), které se v kalkulačce neberou v úvahu.
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kalkulačka pro výpočet alkoholu v krvi pomáhá odhadnout množství alkoholu v krevním oběhu jednotlivce. Jinými slovy, 1 gram alkoholu na 100 mililitrů krve znamená 1‰ (promile). Naše kalkulačka vypočítá přibližnou hladinu alkoholu v krvi a poskytne odhad, za jakou dobu by měla hladina alkoholu v krvi klesnout na 0 promile.

Alkohol v krvi ovlivňují různé faktory, včetně hmotnosti, pohlaví, množství zkonzumovaného alkoholu a času, po který byl zkonzumován. Například ženy mají obecně nižší toleranci alkoholu než muži, protože mají v těle méně vody.

Vliv alkoholu podle promile

Chování a oslabené schopnosti se liší v závislosti na množství alkoholu v krvi. V tabulce níže je přehled účinků alkoholu v krvi na chování i vliv na organismus. Vliv alkoholu začíná již na velmi nízké hranici, při které se ihned zhoršuje koncentrace, schopnost uvažovat či periferní vidění.

Větší množství alkoholu v krvi navíc zhoršuje také motorické schopnosti, reakční čas a může mít vážný vliv na organismus. V případě příliš velkého množství alkoholu v krvi může nastat ztráta vědomí, koma či smrt.

Promile alkoholu v krvi (‰)

Chování

Vliv na organismus

0,01 – 0,3‰

Normální

Zanedbatelné změny

0,3 – 0,6‰

Mírná euforie, radost, hovornost

Horší koncentrace

0,60 - 1,0‰

Euforie, otupělé pocity, extraverze

Snížená schopnost uvažovat, snížená citlivost na bolest, horší periferní vidění

1,0 – 2,0‰

Nadměrná hovornost, bouřlivé emoce, nevolnost/zvracení

Horší reakční čas, horší motorika, neschopnost vyjadřování se

2,0 – 3,0‰

Nevolnost/zvracení, emocionální výkyvy (hněv, smutek), snížené libido, strnulost

Nerovnováha, velmi špatná motorika, možná ztráta vědomí, výpadek paměti

3,0 – 4,0‰

Těžké/rychlé dýchání, výpadky vědomí, neschopnost chůze

Útlum centrálního nervového systému, zvýšený tep, nízká pravděpodobnost úmrtí

4,0 – 5,0‰

Těžké/rychlé dýchání, neschopnost chůze, bezvědomí, deprese, kóma

Těžký útlum centrálního nervového systému, vysoký tep,

intoxikace alkoholem, pravděpodobnost smrti

>5,0‰

Riziko smrti

Vliv alkoholu na řízení vozidla

Muž s úmyslem řídit pod vlivem alkoholu

Netřeba zřejmě připomínat, že zvýšená konzumace alkoholu má kromě krátkodobých účinků i negativní dlouhodobé účinky. V tomto případě nás však zajímají krátkodobé účinky zejména v souvislosti s řízením motorového vozidla.

Přestože tolerance alkoholu za volantem se v různých zemích liší, v ČR máme nulovou toleranci. Vypít jedno malé pivo a následně řídit vozidlo není tolerováno a trestem v případě většího množství naměřeného alkoholu v krvi může být víc než jen pokuta.

V zemích, ve kterých mají toleranci do určité hranice alkoholu v krvi, je hranice obvykle nastavena na 0,5 promile. Vliv alkoholu na motoriku je do této hranice zanedbatelný, ale těsně nad touto hranicí již nastává zhoršené periferní vidění a schopnost uvažovat, co je při řízení vozidla nebezpečná kombinace. Ve většině těchto zemí však při překročení tolerované hranice platí velmi přísné a nepodmíněné tresty, jako například zabavení vozidla (a to bez ohledu na to, kdo je majitel) či vězení.

Nutno také podotknout, že i při nižší hranici alkoholu v krvi může mít člověk horší schopnost řídit vozidlo, zejména pokud bere určitý typ léků, má poruchy metabolismu nebo zdravotný stav, který v kombinaci s jakýmkoli množstvím alkoholu zhoršuje jeho schopnosti.